СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА ЗА БЮДЖЕТНИЙ КОШТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

Ключові слова: підготовка спеціаліста, соціальний працівник, професійне самовизначення, соціальна послуга за бюджетний кошт, співпраця

Анотація

Пропонований науковий огляд стосується питань підготовки спеціалістів соціальної та освітньої сфер. Зокрема, це стосується питання підготовки соціальних працівників, що має відбуватися в умовах зміни підходів до надання послуг, анонсованих державою. Так, окремо розкривається питання передачі повноважень органів виконавчої влади з числа надавачів послуг недержавним організаціям, об’єднанням громадян та приватним особам для здійснення обслуговування населення певної територіальної громади на засадах доступності та відкритості через механізм реалізації соціальної послуги за бюджетний кошт. Основна увага приділяється питанню використання пропонованого державою механізму для практичної підготовки студентської молоді до професійного самовизначення. Оскільки основне завдання вищої освіти – підготувати компетентного фахівця в певній сфері, ми розглядаємо дане питання в рамках психолого-педагогічної, психологічної, соціально-педагогічної та/чи соціально-реабілітаційної практики, а також у межах волонтерської діяльності в позанавчальному процесі. Так, через включення в процеси надання соціальних послуг за бюджетний кошт та в рамках співпраці вищих навчальних закладів із громадськими організаціями відбувається якісна підготовка спеціалістів. У таких умовах соціальний працівник, майбутній соціальний педагог, фахівець із соціальної роботи тощо знайомляться безпосередньо з практикою використання набутих знань під час надання послуг населенню відповідно до державних стандартів і включаються в усі процеси роботи – від ведення документації, розуміння супутніх юридичних питань, соціально-економічного та соціокультурного ефекту, співпраці з відповідними органами виконавчої влади, комунальними закладами та іншими установами і до питання власне алгоритму співпраці з отримувачами послуг. Усе це сприяє глибокому розумінню майбутнім фахівцем власних можливостей та відповідальності, які належатимуть до його компетенції у разі вибору того чи іншого професійного напряму: власне роботи в закладах освіти, соціальних установах чи громадських організаціях.

Посилання

1. Закон України «Про соціальні послуги» № 2671-VIII від 17 січня 2019 р.
2. Копилова С.В. Особливості соціальної роботи як професії. Габітус. 2016. Вип. 1. С. 108–112.
3. Кубіцький С.О. Технології соціально-педагогічної роботи в зарубіжних країнах : навчальний посібник. Київ : Міленіум, 2015. 300 с.
4. Кузьмін В. «Cитуація ножиць» як інституційна пастка реалізації кар’єрних стратегій в Україні: чинники появи та шляхи подолання. Український соціологічний журнал. 2019. № 19(1–2). С. 58–63.
5. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг» № 429 від 01.06.2020.
6. Слозанська Г.І. Теорія і практика підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи у територіальних громадах. 2019.
7. Спільний Наказ МОН, Мінпраці, Мінсім’їмолодьспорту України «Про затвердження Положення про професійну орієнтацію молоді, яка навчається» № 159/30/1526 від 02.06.1995.
8. Хіля А.В., Саранча І.Г. Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителів та спеціалістів інклюзивного освітнього простору. Молодий вчений. 2018. № 5.2(57.2). С. 155–158.
9. Филинская Л. Работа как ценность: из недалекого прошлого в ближайшее будущее. Український соціологічний журнал. № 17(1–2). С. 150–160.
10. Шинкар М.І. Психологічна готовність студентської молоді до асертивної поведінки. Габітус. 2020. Вип. 13. Т. 1. С. 184–188.
11. Sarancha I.H., Khilya A.V. Socio-educational activity of students in the framework of social projects. Ukr. Socìum. 2020. № 4(75). С. 125–135.
Опубліковано
2021-09-07
Як цитувати
Саранча, І. Г. (2021). СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА ЗА БЮДЖЕТНИЙ КОШТ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 236-241. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-36
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ