СОЦІАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФІЛАКТИКИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Ключові слова: соціальна екскурсія, профілактика, адиктивна поведінка, підлітки «групи ризику», соціальні служби, соціально орієнтовані установи

Анотація

У статті розроблено соціальну екскурсію як інноваційну технологію профілактики адиктивної поведінки підлітків «групи ризику» та обґрунтовано її ефективність. Реалізація авторської ідеї розроблення соціальної екскурсії з метою профілактики адиктивної поведінки підлітків «групи ризику» передбачала генерування ідей; теоретичну розроблення плану маршруту соціальної екскурсії, його змістове наповнення, методичний супровід, опис відповідних установ, пояснення логіки розташування у плані екскурсії. Соціальна екскурсія зорієнтована, як правило, на ознайомлення з інституційно-організаційними можливостями регіональної профілактики. Тобто, основне призначення соціальної екскурсії – показати учасникам ті установи, що надають спеціалізовану кваліфіковану допомогу та послуги у контексті організації ціленаправленої систематичної профілактичної діяльності адиктивної поведінки підлітків «групи ризику»; висвітлити діяльність тих закладів, що надають можливості для впровадження альтернативної соціально прийнятної діяльності й організації змістовного дозвілля. Сама ідея, її теоретичне обґрунтування, розроблення методичних указівок щодо створення соціальної екскурсії для різних клієнтських груп успішно апробована у практичній діяльності автора в рамках викладання навчального курсу «Інноваційні моделі надання соціальних послуг» на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Загальну план-схему екскурсії становлять: загальна характеристика клієнтської групи, для якої розробляється план екскурсії; загальний план екскурсії; перелік соціально орієнтованих служб та установ, громадських організацій, що здійснюють кваліфіковану допомогу клієнтській групі із зазначенням основних напрямів діяльності та послуг; кілька історико- культурних, релігійних, архітектурних пам’яток; заклад харчування для обідньої перерви. Глибоке розуміння теоретико-методичних ознак проведення екскурсійної профілактичної діяльності, знання та вміння розробляти такого роду екскурсії виступають важливими практико-методичними механізмами організації, налагодження, вдосконалення ефективної профілактичної діяльності з підлітками «групи ризику».

Посилання

1. Відділення медико-соціальної допомоги «Клініка, дружня до молоді» КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради : офіційний сайт. URL: https://smdkl.lic.org.ua/viddilennyamedychnoyi-dopomogy-pidlitkam-ta-molodi-klinika-druzhnya-do-molodi/.
2. Клочко О.О. Інноваційні моделі надання соціальних послуг : навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності «Соціальна робота». Суми : Цьома С.П., 2018. 150 с.
3. Служба у справах дітей Сумської обласної ради : офіційний сайт. URL: http://www.dity.sm.gov.ua/index.php/uk/home.
4. Сумський міський центр дозвілля молоді : офіційна сторінка. URL: https://www.facebook.com/groups/sumy.molodngo/.
5. Сумський міський центр соціальних служб : офіційна сторінка. URL: https://www.facebook.com/groups/794303624069393/.
6. Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань КНП Сумської обласної ради : офіційний сайт. URL: https://narkosumy.lic.org.ua/.
7. Черезова М.В. Педагогічні ознаки екскурсії. Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. Серія «Педагогічні науки». 2009. № 10(173). С. 96–103.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Клочко, О. О. (2021). СОЦІАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФІЛАКТИКИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, 1(1), 272-277. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-1-42