АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Ключові слова: виховання учнівської молоді, навчально- виховна функція театру, художньо-естетичне виховання, виховання та педагогічна компетентність, театр і розвиток особистості

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання виховання учнівської молоді шляхом зацікавлення та залучення їх до театрального мистецтва. Визначено важливість художньо-естетичного виховання учнівської молоді. Переглянуто головні проблеми виховання молоді засобами театрального мистецтва поряд із взаємодією ціннісних та моральних ідей у вихованні учнівської молоді. Охоплені питання пов’язані з педагогічним завданням і вихованням учнівської молоді, що визначаються як уміння сприймати та вирішувати назрілі проблеми разом з усвідомленою системою ціннісних уявлень, що, безперечно, і формує в особистості певні ідеали. Підкреслено важливість вибору духовних цінностей учнівської молоді в сучасному світі. Розглянуто провідну роль і вплив на виховання молоді та її ментальність під час відвідування театру. Театральне мистецтво аналізується як один із найяскравіших критеріїв людських та суспільних цінностей, серед яких виховна функція займає одне з найважливіших місць. Нарівні з виховною функцією існує й низка інших функцій, таких як пізнавальна, естетична, комунікативна, розважальна, ігрова, нормативна і ще багато інших, і в цьому сенсі виховна функція сьогодні займає місце лідера в сучасних дослідженнях, публікаціях, статтях як у нашій державі, так і в усьому світі. Театр уже не одне тисячоліття впливає на особистість: пояснює світ, створює емоційні імпульси до різного роду діяльності, виконує величезну виховну роль, підіймаючи різні філософські питання, і тим самим сприяє формуванню якостей, необхідних для життя. Театр – найкраща школа життя, тому що він виступає джерелом інформації для учнівської молоді. Автором розглянуто актуальні завдання виховання учнівської молоді засобами театрального мистецтва і спрогнозовано культурний розвиток особистості під впливом театрального мистецтва.

Посилання

1. Андрущенко Т. Проблема виховання естетичного в українському культурному дискурсі в період глобалізації та інформаційної революції. Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. 2010. Вип. 42. С. 305–312.
2. Барвіна Н. Можливості театральної педагогіки в художньо-естетичному вихованні студентів в умовах театру-студії. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2018. Вип. 1. С. 23–32.
3. Безгін І. Мистецтво і ринок: Нариси. Київ : Компас, 2005. 544 с.
4. Бобир О. Професійний тезаурус викладача як засіб формування художнього світобачення студентів-художників. Матеріали науково-методичного семінару «Методологічні та практичні проблеми професійної підготовки акторів і дизайнерів» / головний редактор Г.В. Локарєва. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2019. С. 86–88.
5. Лаврентьєв А. Естетичне виховання студентів засобами залучення їх до активної участі в культурному житті ВНЗ. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2014. Вип. 2. С. 100–107.
6. Левчук Л., Оніщенко О. Основи естетики : навчальний посібник. Київ : Вища школа, 2000, 271 с.
7. Робінсон К. Освіта проти таланту. Сила творчості / пер. з англ. Г. Левів. Львів : Літопис, 2017. 256 с.
8. Рудницька О. Українське мистецтво у полікультурному просторі : навчальний посібник. Київ : ЕксОб, 2000. 208 с.
9. Сафарян С. Психолого-педагогічні особливості формування творчих здібностей школярів. Освітологічний дискурс. Київ : Київський університет ім. Б. Грінченка, 2010. № 2. С. 13–25.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Міщенко, М. О. (2021). АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ МОЛОДІ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 57-62. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-08