ЗАСТОСУВАННЯ МУЗИКОТЕРАПІЇ В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: музикотерапія, музикотерапевтична діяльність, форми, методи та засоби музикотерапії, музичні заняття, музичний розвиток дошкільників

Анотація

У статті проаналізовано естетотерапевтичну технологію – музикотерапію як одну зі складових частин арт-терапії. З’ясовано сутність поняття, відмінність занять із музики від музикотерапевтичних занять у закладах дошкільної освіти, а саме: перші сприяють музичному розвитку дошкільників, приносять їм радість, підносять над життєвими буднями, а другі мають на меті профілактику захворювань, корекцію, реабілітацію та лікування музикою психофізичного здоров’я. Наголошено на актуальності музичної компетентності не лише музичного керівника закладу дошкільної освіти (ЗДО), а й вихователя та психолога. Відмінність традиційних занять із музики від музикотерапевтичних у ЗДО полягає у тому, що на останніх педагогічні працівники (музичний педагог, вихователь і психолог) мають, по-перше, подбати не лише про зміст музичного навантаження на дитину, а й про його лікувальний вплив; по-друге, надавати не лише базові музичні знання з усіх видів музичної діяльності, а й здійснювати лікування різними напрямами музики; по-третє, виявляти й усувати різні фізичні патологічні відхилення вихованців від норми, запобігати їхнім хворобам, здійснюючи корекцію страхів, переживань, дитячих тривог і хвилювань тощо. Охарактеризовано форми, методи і засоби музикотерапії для дітей дошкільного віку у ЗДО; виокремлено її основні напрями: спів (вокалотерапія), гра на музичних інструментах, музично-ритмічні рухи, слухання музичних творів, а також малювання, пантоміма, пластична драматизація під музику, створення віршів, малюнків, оповідань після її прослуховування, казкотерапія, кольоротерапія під музичний супровід. Акцентовано на важливості активного впровадження й застосування музикотерапії в освітньому процесі ЗДО для профілактики та реабілітації психіки дошкільника, зарядження його позитивними емоціями. З’ясовано, що для дітей дошкільного віку гра на музичних інструментах є не лише провідним видом музикотерапевтичної діяльності, що дає вихід надлишковим емоціям, а й засобом діагностики психіки та психофізіологічного стану дошкільника. Доведено, що саме заняття музикотерапією (лікування музикою) сприяють позитивним змінам у поведінці дітей.

Посилання

1. Болгар Т. Використання елементів вокалотерапії в музичному розвитку дошкільників. URL: Tvo_2013_4_13 (1).pdf.
2. Газіна І.О. Музична компетентність вихователя та її роль в умовах діяльності дошкільного навчального закладу. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2011. Вип. 7. С. 299–302. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2011_7_57.
3. Гаміна Т. Музикотерапія як складова артсинтезтерапії. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2009. № 11(174). С. 82–90.
4. Гриньова В. Музикотерапія як складова здоров’язбережувальної технології виховання студентської молоді. Витоки педагогічної майстерності. 2015. Вип. 16. С. 20–28.
5. Колєсник О.В. Музикотерапія, як засіб корекції та розвитку дошкільників. URL: http://oleksandria-osvita.edukit.kr.ua/Files/downloads/%D0B2.pdf.
6. Малашевська І. Підготовка майбутніх педагогів-музикантів до впровадження музикотерапії у навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2012. № 27. С. 171–175.
7. Малашевська І.А., Демидова С.К. Програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку «Веселкова музикотерапія». Тернопіль : Мандрівець, 2015. 44 с.
8. Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку / укл. Н. Квітка. Київ, 2013. 82 с.
9. Музикотерапія та її терапевтичний вплив на дошкільників. URL: http://www.dzhereltse.in.ua/%.
10. Музичне виховання – запорука здоров’я. Педагогічні науки. Вип. 108–95. URL: http://uabooks.net/book_44599_glava_2_MUZICHNE_VIKHOVANNJA_%E2%80%93_ZAPOR.html.
11. Пушкар Л.В. Музично-терапевтичний потенціал ритмічно-рухових компетенцій бакалаврів дошкільної освіти. Актуальні питання мистецької освіти та виховання. 2016. Вип. 2(8). С. 22–31.
12. Спів. URL: http://uk.wikipedia.org/wiki/спів.
13. Федій О. Музикотерапія в професійній діяльності сучасного педагога. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2009. № 11(174). С. 282–292.
14. Щедролосєва К. Музикотерапія та її лікувально-педагогічні можливості. URL: www.kspu.edu/ashx /Щедролосєва%20К.О.doc?id.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Городиська, В. В. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ МУЗИКОТЕРАПІЇ В СУЧАСНИХ ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 69-75. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-10