РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В БОРОТЬБІ З УТРАТОЮ ЖИТТЄВОЇ ЕНЕРГІЇ СТУДЕНТІВ

Ключові слова: фізичне і психічне здоров’я, фізичне виховання, здоровий спосіб життя, анкетування, респонденти

Анотація

У статті проаналізовано чинники, що призводять до погіршення здоров'я здобувачів вищої освіти, серед яких основними є невідповідність рухового режиму фізіологічним нормам і недотримання правил здорового способу життя. Обґрунтовано, що підтримання на належному рівні працездатності великою мірою залежить від рівня життєвої енергії, у збереженні якої важливу роль відіграє фізична активність. У закладах вищої освіти предмет «Фізичне виховання» є одним із джерел збереження фізичного та психічного здоров'я. Уважаємо, що скорочення годин дисципліни «Фізичне виховання» у закладах вищої освіти України, виключення її з обов'язкових призвели до значного зниження значущості цієї навчальної дисципліни в навчальному процесі. Як наслідок, це призвело до зниження фізичної активності студентів та їх психологічної стійкості. За допомогою анкетування студентів І і ІІ курсів гуманітарного університету визначено психологічну стійкість студентів до несприятливих чинників і виявлено її взаємозв'язок з їхньою фізичною активністю. Запропоновано визначати психологічну стійкість студентів на підставі суми балів, отриманих у результаті анкетування, розподіливши їх умовно на три групи. З'ясовано, що переважна більшість респондентів – це досить психологічно стійкі студенти, які вміють контролювати (свідомо чи несвідомо) витрати своєї життєвої енергії. Установлено, що 34% студентів або досить пасивні й їх складно включити у будь-яку діяльність, або, навпаки, гіперактивні й їхня життєва енергія витрачається даремно. Виявлено, що юнаки є більш психологічно стійкими і водночас у два рази менш активними порівняно з дівчатами. Дослідженнями впливу занять фізичними вправами на витрату життєвої енергії доведено, що саме студенти, які вміють витрачати свою життєву енергію, регулярно відвідують заняття з фізичного виховання, а частина з них відвідує додатково спортивні секції. У результаті аналізу анкетування доведено, що предмет «Фізичне виховання» у навчальних закладах надає незаперечну допомогу в оновленні та підтримці життєвої енергії, а заняття фізичними вправами сприяють збереженню фізичного та психічного здоров'я студентів.

Посилання

1. Денисова Н.А. О природе жизненной энергии : монография. Москва : Мир науки, 2016. 64 с.
2. Ионова Е. Как вы расходуете свою жизненную энергию? Энергия: экономика, техника, экология. 2008. № 4. С. 78–79. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=10425989.
3. Ковтун А. Учет психофизиологических особенностей студентов в процессе формирования мотивации к занятиям физической культурой и спортом. Спортивный вестник Приднепровья. 2016. № 1. С. 176–181. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ svp _2016_1_31.
4. Максименко С.Д. Источники и движущие силы жизненной энергии (нужды) личности. Мир психологии. 2013. № 4(76). С. 213–224. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=20866788.
5. Стасенко О.А. Педагогічні умови формування позитивної мотивації студентської молоді до занять фізичною культурою. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2018. Вип. 63. С. 162–165.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Красуля, М. О. (2021). РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В БОРОТЬБІ З УТРАТОЮ ЖИТТЄВОЇ ЕНЕРГІЇ СТУДЕНТІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 141-145. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-22