ЗАСТОСУВАННЯ «ЧАНКІВ» У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ПЛАТФОРМІ QUIZZIZ ДЛЯ НЕМОВНИХ ЗВО

Ключові слова: лексичний підхід, навчання, іноземна мова, освітні онлайн-сервіси, застосування вокабуляру

Анотація

Статтю присвячено викладанню та вивченню іноземних мов у технічних ЗВО, оскільки мотивація у студентів до іноземних мов перебуває на недостатньому рівні. Із метою підвищення мотивації студента до її опанування було вирішено звернутися до некласичних підходів до її викладання. Таким чином, у статті розглядається застосування на заняттях лексичного підходу, а саме впровадження чанків у процес вивчення іншомовної лексики. Основну увагу у статті сконцентровано на ефективності застосування чанків у вигляді комбінацій слів, сталих словосполучень, виразів, ідіом та речень із метою підвищити інтерес студента до іноземної мови взагалі. Доведено, що за допомогою даного підходу студенти швидше стали опановувати мову порівняно з традиційними методами, оскільки вони вчили нові лексичні одиниці у вигляді комбінацій слів, що містили у собі певний контекст та мали чітке значення згідно із ситуаціями мовлення, не розгублюючись у словнику з різноманіттям значень. Проаналізовано вивчення граматики на основі застосування чанків, оскільки граматика вивчається приховано, у вигляді словосполучень, що містять у собі граматичні структури, які студенти запам’ятовують і використовують у мовленні підсвідомо, не замислюючись над реченням з граматичного погляду. Доведено, що даний некласичний підхід є універсальним для різних вікових категорій, а також і спеціальностей, наприклад як для філологічного спрямування, так і для технічного. Лексичний підхід гармонійно поєднується з іншими класичними методами і може слугувати як основним способом викладання, так і допоміжним. У результаті дослідження проаналізовано актуальність даного підходу, яка стрімко зростає, особливо з поширенням коронавірусної інфекції, що змусила процес навчання перейти на дистанційну форму. Застосовуючи чанки, поліпшується процес навчання для студентів, вони допомагають опанувати іноземну мову на достатньому для вільного спілкування рівні та якісно підготуватися до складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови, оскільки студент повинен уміти розрізняти лексичні значення та граматичні конструкції.

Посилання

1. Castro S., Chiluisa M., Tandalla E., Gonzalez Lorena. Lexical chunks for promoting explicit learning vocabulary. Spain, Alicante: 3ciencias. 2018. 41 p.
2. Dellar H., A. Walker. Teaching lexically. Principles and practice. England, Surrey: Delta publishing. 2016. 152 p.
3. Hasan U. Implementing lexical approach in achieving vocabulary goals in ESP classroom. International Journal of Development Research. 2017. Vol. 07. P. 15276-15278.
4. Lackman K. Lexical approach activities: A revolutionary way of teaching. Ken Lackmann & Associates Educational Consultants. URL: http://kenlackman.com/files/LexicalActivitiesBook102.pdf. (Retrieved 23.08.2021).
5. Lewis M. The lexical approach: The state of ELT and a way forward. Hove, England: Language Teaching Publications, 1993. 213 p.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Однороманенко, М. В., & Лащенко, М. А. (2021). ЗАСТОСУВАННЯ «ЧАНКІВ» У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА ПЛАТФОРМІ QUIZZIZ ДЛЯ НЕМОВНИХ ЗВО. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 153-158. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-24