ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Ключові слова: педагогічна освіта, фізична культура, адаптація до професійної діяльності, педагогічні умови, професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури

Анотація

У статті розглянуто проблему модернізації вищої педагогічної освіти в контексті професійної підготовки та адаптації майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності у процесі педагогічної практики. Проаналізовано теоретичні та методичні засади адаптації майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності та розглянуто специфіку процесу підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності. З’ясовано, що нині актуальними є завдання, спрямовані на вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури, успішне виховання компетентних та конкурентоспроможних кадрів відповідних рівнів і стандартів вищої освіти, затребуваних на ринку праці, здатних адаптуватися до професійної діяльності, орієнтованих на впровадження інноваційних та цифрових технологій, постійний саморозвиток та самовдосконалення, творчий пошук та навчання впродовж життя. У статті охарактеризовано дефініцію поняття «педагогічні умови». Розглянуто освітній процес майбутніх учителів фізичної культури в закладах вищої освіти та з’ясовано, що таке становлення потребує відповідного професійного освітнього процесу зі сприятливими умовами адаптації до професійної педагогічної діяльності та практичними навичками професійної майстерності. Уточнено, що у процесі підготовки майбутніх фахівців галузі освіти до професійної діяльності важливу роль відіграють педагогічні умови, що сприятимуть успішній адаптації до професійної діяльності, особливо під час педагогічної практики. Обґрунтовано та визначено педагогічні умови адаптації майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності у процесі педагогічної практики. Подальшого напрацювання потребує розроблення структурно-функціональної моделі адаптації майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності у процесі педагогічної практики.

Посилання

1. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития ; 2-е изд. Казань : Центр инновационных технологий, 2006. 608 с.
2. Брудный В.И. Профессиональная и социально-психологическая адаптация студентов и молодых специалистов: обзорная информация / НИИ проблем высшей школы. Отдел научной информации. Москва, 1976. 44 с.
3. Физическая культура студента : учебник / М.Я. Виленский и др. ; под ред. В.И. Ильинича. Москва : Гардарики, 2000. 385 с.
4. Галус О.М. Професійна адаптація студентів в умовах ступеневого педагогічного ВНЗ : монографія. Хмельницький : ХГПА, 2007. 473 с.
5. Железняк Ю.Д., Кашкаров В.А., Кравцевич П.П. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование : учебное пособие / под ред. Ю.Д. Железняка. Москва : Академия, 2002. 384 с.
6. Про вищу освіту : Закон України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/how /1556-18.
7. Словник-довідник з професійної педагогіки / авт.-упоряд. А.В. Семенова. Одеса : Пальміра, 2006. 272 с.
8. Antonovsky A. The salutodenic model as a theory to guide health promotion. Health promotion international. 1996. Vol. 11. № 1. P. 11–18.
9. Birch D.A., Chaney M.? Wallen E. Developing School Health Education Advocacy Skills Through College Personal Health Courses. Health Education Teaching Techniques Journal. 2011. Vol. 1. P. 70–86.
10. Buultjens M., Robinson P. Enhancing aspects of the higher education student experience. Journal of Higher Education Policy and Management. 2011. Vol. 33(4). Р. 337–346.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Павлишинець, К. Ю. (2021). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 159-164. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-25