ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ВИКЛАДАННІ МОРСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Ключові слова: інформаційні технології, система управління навчанням Moodle, онлайн-сервіси, морська англійська мова

Анотація

Статтю присвячено проблемі викладання морської англійської мови майбутнім судноводіям за допомогою новітніх технологій. У статті розглядаються актуальність цієї проблеми та ефективність використання Інтернет-ресурсів в опануванні студентами іноземної мови. Сучасний швидкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій надає викладачам унікальну можливість розширити свій арсенал методів, форм та засобів викладання, традиційно використовуваних у педагогіці. У статті охарактеризовано і наведено приклади застосування Інтернет-ресурсів та інформаційних технологій (від програмного забезпечення, первісно призначеного для навчальних цілей, до створених лише для професійних потреб), які ефективно впроваджуються на заняттях з морської англійської мови: система управління навчанням Moodle, онлайн-сервіси Learning Apps та Kahoot, що дають змогу створювати інтерактивні вправи та вікторини, перевернуте навчання, віртуальні інтерактивні дошки, мобільні телефони, клікери, деякі професійні сайти (Passage Weather, Marine Traffic). Вибір інструментів та методів для включення в навчальний процес залежить від творчості та гнучкості вчителя, а також готовності студентів брати на себе відповідальність за власне навчання. Виявлено, що використання онлайн-ресурсів на практичних заняттях з морської англійської мови сприяє реалізації активних методів та креативних підходів. Розроблено власний онлайн-курс «Морська англійська мова» на платформі Moodle з використанням Інтернет-ресурсів для вдосконалення професійної комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв. Можливості платформи Moodle також полегшують рутинну роботу викладача з перевірки тестів, іспитів та багатьох інших завдань, які мають адміністративний характер. Результати дослідження свідчать про те, що Інтернет-ресурси та інформаційні технології значно розширюють потенціал навчального матеріалу, сприяють розвитку рівня мотивації студентів та диференціації методів, форм і засобів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей студентів. Умовою ефективної роботи сучасного викладача є використання Інтернет-ресурсів та інформаційних технологій у поєднанні з традиційними методами навчання, що підвищує якість засвоєння студентами нового матеріалу, розвиваючи у них уміння критично мислити для вирішення комплексних завдань.

Посилання

1. Швецова І.В., Бондаренко В.В. Упровадження змішаного навчання (Blended learning) у процесі викладання англійської мови за професійним спрямуванням. Молодий вчений. 2019. № 7.2(71.2). С. 78–82.
2. Abakumova I., Bakaeva I., Grishina A., Dyakova E. (2019). Active learning technologies in distance education of gifted students. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education. Vol. 7(1). P. 85–94.
3. Alqahtani Mofareh A. The Use of Technology in English Language Teaching. Frontiers in Education Technology. Vol. 2. № 3. 2019. URL: https://www.researchgate.net/publication/335504030_The_Use_of_Technology_in_English_Language_Teaching (дата звернення: 03.04.2021).
4. Lisinchuk A. The Usage of Weather Web-Sites for Creating Active Learning Tasks at the Lessons of Maritime English. Міжнародні наукові дослідження: інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 24–25 квітня 2020 р. Київ, 2020. С. 37–40.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Смелікова, В. Б. (2021). ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ У ВИКЛАДАННІ МОРСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 249-253. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-39
Розділ
РОЗДІЛ X. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ