СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ШВЕЦІЇ: ОСНОВНІ СКЛАДНИКИ

Ключові слова: складник, забезпечення якості вищої освіти, інституційні огляди, освітні програми та заявки, тематичні огляди

Анотація

У статті проаналізовано інституційні огляди процесів забезпечення якості закладів вищої освіти (ЗВО). Зазначено, що основою для інституційного огляду процесів забезпечення якості ЗВО є самооцінка закладу, звіти сту- дентів, співбесіди, відвідування сайту, аудиторські візити та інформація з різних джерел. Указано на те, що загальне оцінювання процесів забезпе- чення якості ЗВО передбачає визначення трьох рівнів, а саме: затверджені процеси забезпечення якості; затверджені процеси забезпечення якості із застереженнями; процеси забезпечення якості, що переглядаються. Охарактеризовано процес оцінювання програми. Автори зазначають, що оцінювання програм проводиться з метою виявлення відповідності освітніх програм потребам ринку праці та подальшого працевлаштування випускників, системі професійних кваліфікацій та стандартам. Матеріал оцінювання програми складається із самооцінки ЗВО з додатками, інтерв’ю зі студентами та представниками рецензованої програми, а також інших матеріалів. Окреслено процес оцінювання заявок на отримання повноважень щодо присвоєння наукових ступенів. Зазначено, що оцінювання заявок на отри- мання повноважень щодо присвоєння наукових ступенів є прерогати- вою Органу, котрий вирішує, які ЗВО мають право присвоювати ступінь. Описано поетапність оцінювання якості: ЗВО подає відповідну заявку, проводиться інтерв’ю з представниками програми, здійснюється оцінювання документів, які укладає заклад вищої освіти. ЗВО подає заявку на повноваження про присвоєння наукових ступенів до Органу, яка доповнюється співбесідами з представниками програми, інтерв’ю зі студентами тощо. Автори зазначають, що завдання експертної комісії полягає у тому, щоб проаналізувати, чи відповідає програма критеріям оцінювання у певній галузі. Проаналізовано тематичні огляди та зазначено, що їхня мета – забезпечити краще розуміння та співставлення в межах національної системи освіти діяльності різних ЗВО, зокрема досягнутих результатів у певній галузі досліджень. Тематичні огляди передбачають ознайомлення з діяльністю університетів, зокрема з напрямами досліджень, інтернаціоналізацією тощо.

Посилання

1. Anders Söderholm – director general of UKÄ. (2017). Retrieved from: https://english.uka.se/about-us/news--events/nyheter/2017-04-27-anders-soderholm---director-general-of-uka.html
2. Appraisal of applications for degree-awarding powers. (2017). Swedish Higher Education Authority (UKÄ). Retrieved from: https://english.uka.se/quality-assurance/appraisal-of-applications-for-degreeawarding-powers.html
3. Guidelines for evaluation of first- and second-cycle courses and study programmes. (2019). Lund university. Retrieved from: https://www.staff.lu.se/sites/staff.lu.se/files/vagledning_for_utvardering_av_utbildning_pa_gn_och_an_eng.pdf
4. Guidelines for the evaluation of third-cycle programmes. (2018). UKA. Retrieved from: https://english.uka.se/about-us/publications/reports--guidelines/reports--guidelines/2018-06-27-guidelines-for-the-evaluation-of-third-cycle-programmes.html
5. Institutional reviews of the HEIs’ quality assurance processes. (2017). Swedish Higher Education Authority (UKÄ). Retrieved from: https://english.uka.se/quality-assurance/institutional-reviews-of-the-heis-qualityassurance-processes.html
6. Laws and regulations. (2015). UKA. Retrieved from: https://english.uka.se/student-rights/laws-andregulations.html
7. National system for quality assurance of higher education: Presentation of a government assignment. (2016). Report 2016:15. Stockholm, Sweden: The Swedish Higher Education Authority (UKÄ).
8. Programme evaluations. (2017). Swedish Higher Education Authority (UKÄ). Retrieved from: https://english.uka.se/quality-assurance/programme-evaluations.html
9. Quality assurance of higher education and research. (2018). Swedish Higher Education Authority (UKÄ). Retrieved from: https://english.uka.se/quality-assurance/quality-assurance-of-higher-education.html
10. Thematic evaluations. (2017). Swedish Higher Education Authority (UKÄ). Retrieved from: https://english.uka.se/quality-assurance/thematic-evaluations.html.
Опубліковано
2021-09-08
Як цитувати
Цюк, О. А., & Мачинська, Н. І. (2021). СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ШВЕЦІЇ: ОСНОВНІ СКЛАДНИКИ. Педагогічні науки: теорія та практика, 2(1), 278-284. https://doi.org/10.26661/2522-4360-2021-1-2-44