ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  • О. В. Оленюк
  • Н. С. Івасів
  • Н. В. Рубель
Ключові слова: змішане навчання, персоналізоване навчання, викладання іноземних мов, навички читання, навички письма, навички слухання, навички говоріння

Анотація

Стаття присвячена аналізу переваг застосування персоналізованого підходу до змішаного навчання у викладанні іноземних мов. Реалії сьогодення змушують викладачів реагувати на виклики, що виникають у процесі викладання. Серед них варто зазначити брак самомотивації студентів, низький рівень залученості, зростання частки самостійної роботи, неналежну об’єктивність в оцінці рівня та повноти самостійно здобутих знань, прогалини в системі знань, відсутність методичного досвіду в організації та реалізації незалежного навчання. Водночас з’являються і вдосконалюються нові методи навчання, які уможливлюють вирішення таких проблем. Одним із них є метод змішаного навчання, який полягає в поєднанні різних навчальних моделей, різних технологій і різних форматів. Ідеться про «змішування» (комбінування) офлайн- і онлайн-навчання, синхронних фізичних форматів і онлайн-форматів, асинхронних фізичних і онлайн-форматів, навчання за допомогою вебтехнологій і навчання з використанням інших дидактичних методів. У статті проаналізовано різні підходи вчених до трактування цього поняття, виокремлено конвергентні ознаки. Окрім того, описано персоналізований підхід, який уможливлює ефективне та високорезультативне формування як рецептивних, так і репродуктивних навичок мовленнєвої діяльності. Подано приклади практичного застосування індивідуального підходу до розвитку навичок читання, слухання, письма та говоріння. Виокремлено низку переваг, які отримує навчання з використанням персоналізації, серед яких суттєва економія аудиторного часу, збільшення мотивації та залученості студентів, можливість створення індивідуальної траєкторії навчання, подолання психологічних труднощів, пов’язаних з опануванням іноземних мов та розвитком конкретних мовленнєвих компетенцій, сприяння автономії студентів, розвиток критичного мислення, заохочення до самовираження, стимулювання співпраці та групової роботи.

Посилання

1. Christensen Clayton M., Horn Michael B., Staker Heather. Is K-12 Blended Learning Disruptive? An Introduction to the Theory of Hybrids. Christensen Institute. URL: https://www.christenseninstitute.org/publications/hybrids/.
2. Hrastinski Stefan. What Do We Mean by Blended Learning? TechTrends. 2019. 63. № 5. P. 564–69. DOI: 10.1007/s11528-019-00375-5.
3. Lim Doo Hun, Morris Michael Lane. Learner and Instructional Factors Influencing Learning Outcomes within a Blended Learning Environment. Journal of Educational Technology & Society. 2009. 12. № 4. P. 282–93.
4. Neumeier Petra. A Closer Look at Blended Learning – Parameters for Designing a Blended Learning Environment for Language Teaching and Learning. ReCALL 2005. 17. № 2. P. 163–78. DOI: 10.1017/S0958344005000224.
5. Sharma Pete. Blended Learning. ELT Journal 2010. 64. № 4. P. 456–58. DOI: 10.1093/elt/ccq043.
6. Staker Heather, Horn Michael B. Classifying K-12 Blended Learning. Innosight Institute. 2012. URL: https://eric.ed.gov/?id=ED535180.
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Оленюк, О. В., Івасів, Н. С., & Рубель, Н. В. (2022). ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО ПІДХОДУ ДО ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 59-64. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-08
Розділ
РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)