ПОЄДНАННЯ КЛАСИЧНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ПРАВНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

  • М. А. Хлистік
Ключові слова: інноваційні методи навчання, класичні методи навчання, юридична освіта, правнича школа, викладання правничих дисциплін

Анотація

У статті розглянуто питання ефективності застосування інноваційних методів навчання в комбінації з традиційними (класичними) у процесі викладання правничих дисциплін на прикладі діяльності кафедри права ПВНЗ «Академія рекреаційних технологій і права». Наведено окремі приклади використання викладачами різних методів навчання, таких як «перевернута лекція», кіно(відео)лекція, лекція-візуалізація, бінарна лекція із запрошенням практичних працівників, лекція-екскурсія, ігрові методи, кейс-метод, веб-квест тощо. На основі аналізу анкетування здобувачів вищої освіти визначено найбільш ефективні та дієві методи, на думку студентів. Продемонстровано доцільність поєднання класичних та інноваційних методів навчання у викладанні правничих дисциплін. Зроблено висновок, що не може бути якихось єдиних алгоритмів застосування класичних та інноваційних методів викладання правничих дисциплін, необхідно в кожній окремій ситуації підбирати найбільш доцільні методи й форми передачі знань і вмінь. У процесі навчання викладачам варто експериментувати, комбінувати різні методи та прийоми, прислухаючись до думки студентів, видозмінювати, удосконалювати, трансформувати традиційний навчальний процес, збільшуючи в ньому практичний складник і використовуючи нові технічні й інформаційні можливості сучасного світу. При цьому важливо також надати здобувачам освіти необхідний обсяг теоретичних знань, які вони отримують передусім під час лекційних занять. Підсумовано, що саме оптимальна комбінація методів забезпечує єдність теорії і практики. Використання інноваційних методів навчання поряд із традиційними (класичними), перевіреними часом і практикою, сприяє засвоєнню знань і способів діяльності на трьох рівнях: усвідомленого сприйняття й запам’ятовування; застосування знань і способів діяльності за зразком чи в подібній ситуації; творчого застосування.

Посилання

1. Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія : навчальний посібник. Київ : Вища шк., 1995. 237 с.
2. Концепція розвитку юридичної освіти: проект / Комітет з питань освіти, науки та інновацій. URL: http://kno.rada.gov.ua/fsview/75465.html (дата звернення: 01.12.2021).
3. Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.12.2018 № 1379. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/081-pravobakalavr-1.pdf (дата звернення: 01.12.2021).
4. Теорія і методика професійної освіти : навчальний посібник / за ред. З.Н. Курлянд. Київ : Знання, 2012. 390 с.
5. Як і для чого використовувати візуалізацію даних? Центр політичних студій та аналітики : веб- сайт. URL: http://eidos.org.ua/novyny/yak-i-dlya-choho-vykorystovuvaty-vizualizatsiyu-danyh/ (дата звернення: 01.12.2021).
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Хлистік, М. А. (2022). ПОЄДНАННЯ КЛАСИЧНИХ ТА ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ПРАВНИЧИХ ДИСЦИПЛІН. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 77-82. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-11
Розділ
РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)