ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

  • Лю Мейхуань
Ключові слова: учитель музики, духовна культура, естетичне мислення, педагогічні умови

Анотація

Метою статті є окреслення педагогічних умов формування духовної культури майбутніх учителів музики в закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки. У статті порушено актуальну проблему формування духовної культури в майбутніх учителів музики. Сьогодення висуває високі вимоги до культурного походження та рівня мислення вчителів музики, рівня їхньої художньої майстерності, освітнього пізнання, культурного досвіду, що є складниками загальнокультурної компетентності. Досвід практики викладання багатьох викладачів музики закладів вищої освіти Китайської Народної Республіки доводить, що формування духовної культури та рівень навченості мислення майбутніх педагогів музичного мистецтва є особливо затребувані в сучасній музичній освіті. Автором доведено актуальність окресленої проблеми, визначено, що духовна культура є складником загальної культури майбутнього вчителя. Зазначено, що в Китайській Народній Республіці поняття «духовна культура» визначається як «освіта художньої культури» і ототожнюється з «естетичним вихованням», завданням якого є виховання естетичних здібностей, естетичного смаку, переконань та пробудження цікавості до мистецтва, зокрема до музичного, у якому закладено потужний виховний потенціал. Проаналізовано документ Міністерства освіти Китайської Народної Республіки «Висновки про ефективне посилення роботи з естетичного виховання в коледжах та університетах у нову епоху» про посилення естетичного виховання в закладах вищої освіти. Автором широко розкрито поняття «педагогічні умови», різні підходи до його трактування. Визначено основні педагогічні умови формування духовної культури майбутнього вчителя музики в закладах вищої освіти в Китайській Народній Республіці. Такими педагогічними умовами є: створення спеціального освітнього творчого середовища; посилення ціннісно- смислових аспектів у процесі викладання дисциплін музичного та художнього мистецтва; забезпечення спеціальної підготовки викладачів закладів вищої освіти; створення спецкурсу для здобувачів вищої освіти. Окреслено перспективи подальших наукових розвідок, які полягають у практичній перевірці окреслених педагогічних умов формування духовної культури в майбутніх учителів музики в закладах вищої освіти Китайської Народної Республіки.

Посилання

1. Бабанский Ю. Педагогика : учебное пособие. Москва : Просвещение, 1983. 608 с.
2. Дубасенюк О. Формування духовних засад студентської молоді. Матеріали Міжвузівського науково-методичного семінару, 18 грудня 2007 р. Житомир : Вид-во ПП Сахневич, 2007. С. 2–5.
3. Кучерова О. Духовно-нравственная культура учителя в контексте современности. Научные ведомости Белгородского государственного национального исследовательского университета. Серия «Гуманитарные науки». 2014. № 20 (191). Вып. 23. С. 189–195.
4. Манько В. Дидактичні умови формування у студентів професійно-пізнавального інтересу до спеці- альних дисциплін. Соціалізація особистості. Київ : Логос, 2000. Вип. 2. С. 153–161.
5. Партола В., Смолянюк Н., Собченко Т. Поняття ціннісного ставлення майбутніх педагогів до про-
фесійної діяльності. Теорія і методика професійної освіти. 2020. Вип. 21. Т. 2. С. 162–168.
6. Сережнікова Р., Пархоменко Н., Яковицька Л. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник. Київ, 2003. 243 с.
7. Фен Ланьфан. Двадцятирічний огляд і перспективи художньої освіти у звичайних коледжах та університетах (1978–1998). Народна музика. 1999 № 10. C. 33–37.
8. Собченко Т. Формування цифрової компетентності в підготовці майбутніх учителів в Україні та КНР. Науковий вісник Маріупольського державного університету . Серія «Педагогіка та психологія». 2021. № 1. Т. 7. С. 103–112.
9. Cобченко Т., Шен Ц. Організація змішаного навчання у підготовці майбутнього вчителя в Україні та КНР. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. Вип. 79. С. 113–117.
10. Цінь Шен. Формування духовно-моральної культури майбутнього вчителя музики в закладах вищої освіти України та КНР. Педагогіка та психологія. 2020. Харків. Вип. 63. С. 188–196.
11. Чжу Цзюньцяо. Формування вокальної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук. Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2016.
12. Яцзюнь Ван. Методика формування комунікативної культури майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі диригентсько-хорового навчання : автореф. дис. … канд. пед. наук. Суми, 2018.
13. 教育部关于切实加强新时代高等学校 美育工作的意见, 教体艺 2019, 2号. URL: http://www.moe.gov.cn/srcsite/A17/moe_794/moe_624/201904/t20190411_377523.html (дата звернення: 01.11.2021)
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Мейхуань, Л. (2022). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 219-224. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-32
Розділ
РОЗДІЛ IV. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ