НОВІ РЕАЛІЇ ТА НОВІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

  • Л. І. Васецька
  • О. В. Соловйова
Ключові слова: змішане навчання, IT-технології, методи і форми навчання, навчальна платформа, освітня парадигма, стилі

Анотація

Стаття присвячена проблемам інновацій у сучасній парадигмі «змішане навчання», яке розвивається в умовах пандемії Covid-19. У статті висвітлені позитивні та негативні аспекти в організації змішаного навчання. Представлено аналіз і надано тлумачення нових компонентів сучасної освітньої парадигми таких, як «соціальні навички студента», «індивідуальна вільна освітня траєкторія», «самостійне учіння», «інноваційна технологія навчання», «IT-технології» «навчальна платформа» тощо. Досліджуються особливості організації навчального процесу, який відбувається в онлайн форматі у синхронному й асинхронному режимах на основі хмарних сервісів MS TEAMS. У статті визначаються чинники ефективності змішаного навчання на базі новітніх навчальних платформ. Зазначається, що модель змішаного навчання орієнтована на активну модернізацію освіти та підвищення якості освіти за допомогою цифрових технологій, на забезпечення освітніх потреб студентів відповідно до їхніх індивідуальних можливостей і здібностей. Особлива увага приділена питанням вибору навчальної платформи, оптимальних шляхів організації змішаного навчання у ЗВО, стилів навчання, аналізу та кваліфікації методичних чинників, які створюють умови для якісної дистанційної освіти. Описуються ефективні методи навчання й організації навчального процесу, піднімається питання методологічних основ переходу з офлайн до онлайн формату освіти. У статті актуалізуються проблеми, що виникають у освітян і у студентів під час онлайн формату навчання. Представлено визначення поняття «сучасний викладач вищої школи», перераховуються типові стилі навчання, спілкування і керування студентською групою в умовах дистанційного навчання, як компонента змішаного навчання. Досліджуються критерії результативності змішаного навчання і надаються рекомендації щодо вдосконалення формату освіти, а також окреслені перспективні напрямки дослідження з методичних та організаційних питань у межах нової парадигми освіти.

Посилання

1. Про національну програму інформатизації : Закон України від 12 березня 1998 р. № 74/98-ВР. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/anot/74/98- %D0 %B2 %D1%80 (дата звернення: 25.10.2021).
2. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні : Постанова Міністерства освіти і науки України від 20 листопада 2000 р. № 293. База даних «Законодавство України». URL: zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 21.10.2021).
3. Про Державну національну програму «Освіта. Україна ХХІ століття» : Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896. База даних «Законодавство України». URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/896- 93- %D0 %BF3- %D0 %BF (дата звернення: 12.10.2021).
4. Hong K., Lai K., & Holton D. (2003) Students’ satisfaction and perceived learning with a Web based course. Journal of Educational Technology & Society; 6(1).
5. Kaur N., Dwivedi D., Arora J., Gandhi A. (2020). Study of the effectiveness of e-learning to conventional teaching in medical undergraduates amid COVID-19 pandemic. Natl J Physiol Pharm Pharmacol;10(7):1.
6. Mukhtar K., Javed K., Arooj M., Sethi A. (2020) Advantages, Limitations and Recommendations for online learning during COVID-19 pandemic era. Pak J Med Sci Q; 36(COVID19-S4), pp. 27–31.
7. Oncu S., Cakir H. (2011) Research in online learning environments: Priorities and methodologies. Computers & Education; 57(1), pp. 1098–1108.
8. Rapanta C., Botturi L., Goodyear P., Guàrdia L., Koole M. (2020) Online University Teaching During and After the Covid-19 Crisis: Refocusing Teacher Presence and Learning Activity [published online ahead of print, 2020 Jul 7]. Postdigital Science and Education, pp. 1–23.
Опубліковано
2022-04-20
Як цитувати
Васецька, Л. І., & Соловйова, О. В. (2022). НОВІ РЕАЛІЇ ТА НОВІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 243-248. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-36
Розділ
РОЗДІЛ VІ. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ