ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ MICROSOFT TEAMS ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • І. М. Подоляка
  • О. Ю. Келюх
  • К. О. Міщенко
Ключові слова: нові інформаційні технології, викладання англійської мови, навчальна платформа, онлайн-заняття, дистанційна освіта

Анотація

Статтю присвячено дослідженню використання інформаційно- комунікаційних технологій у системі вищої освіти, їхній ролі у викладанні іноземної мови під час дистанційного навчання в закладах вищої освіти на прикладі Microsoft Teams. Здійснюється аналіз досліджень науковців стосовно проблеми використання інформаційних технологій у викладанні англійської мови та впровадження інноваційних технологій у навчально- виховний процес вищої школи. Зроблено огляд і охарактеризовано можливості, що надає навчальна платформа Microsoft Teams під час дистанційного викладання англійської мови. Здійснено огляд переваг застосування даної платформи з метою формування і підвищення англомовної компетенції студентів. Досліджуються потенційні можливості використання даної платформи для проведення онлайн- занять, тестів, презентацій тощо. У статті також порушується проблема безпеки та надаються поради щодо налаштувань програми для безпечної роботи, а також зазначаються можливі недоліки її використання. Сучасний аналіз численних наукових досліджень показав, що впровадження інформаційних засобів у навчальний процес ефективно впливає на студентів, сприяє засвоєнню іноземної мови та застосуванню набутих знань і навичок у реальному життєвому контексті, актуалізує їхню комунікативну складову частину, розвиває творче мислення, сприяє ухваленню оптимальних рішень у певних мовних ситуаціях. Також варто зазначити, що завдяки використанню інформаційних технологій під час навчання онлайн у студентів спостерігається підвищення адаптаційних здібностей до сучасного навчального середовища, формуються об’єктивна самооцінка та нестереотипне мислення.
У процесі дослідження було виявлено, що використання різноманітних інформаційних технологій загалом і програми Microsoft Teams зокрема є ефективним інструментом для створення онлайн-заняття, а також проведення тестів, презентацій, демонстрації відео й інших інформаційних матеріалів під час дистанційного викладання англійської мови в закладі вищої освіти. Застосування можливостей нових інформаційних технологій має великий вплив на зміст заняття та відкриває нові можливості для студентів і викладачів, допомагає студентам із цікавістю сприймати вивчений матеріал.

Посилання

1. Гніденко М., Вишнівський В. Сучасна методика викладання у вищій школі : навчальний посібник. Київ : ДУТ, 2019. 127 с.
2. Полат Е., Бухаркина М. Современные педагогические и информационные технологии в системе образования : учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Москва : Издательский центр «Академия», 2010. 368 с.
3. How to Use Microsoft Teams Effectively : Your COMPLETE Guide. URL: https://www.youtube.com/watch?v=z6IUiamE3-U&ab_channel=LeilaGharani (дата звернення: 01.12.2021).
4. Poston Janice, Apostel Shawn, Richardson Keith. Using Microsoft Teams to Enhance Engagement and Learning with Any Class: It’s Fun and Easy. Pedagogicon Conference Proceedings. 2020. № 6. P. 1–5. URL: https://encompass.eku.edu/pedagogicon/2019/guidinggrading/6 (дата звернення: 20.11.2021).
Опубліковано
2022-04-21
Як цитувати
Подоляка, І. М., Келюх, О. Ю., & Міщенко, К. О. (2022). ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ MICROSOFT TEAMS ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 313-317. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-46
Розділ
РОЗДІЛ VII. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ