ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Н. В. Кучер
Ключові слова: вища освіта, професійна підготовка, професійна діяльність, соціальна робота, соціальний педагог, соціальний працівник, університет

Анотація

У статті розглянуто специфіку професійної підготовки майбутніх соціальних працівників/соціальних педагогів у європейських та українських закладах вищої освіти. Метою статті є висвітлення і порівняння окремих аспектів професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у європейських і українських університетах. Завдання дослідження полягали у визначенні європейських тенденцій удосконалення професійної підготовки майбутніх соціальних працівників/соціальних педагогів в умовах вищої освіти і можливостей імплементації конструктивних ідей цієї підготовки в освітній процес українських університетів. З’ясовано, що схарактеризувати зміст підготовки соціальних працівників/ соціальних педагогів в університетах європейських країнах можна на підставі усвідомлення таких особливостей: у процесі навчання в університеті майбутні соціальні педагоги вивчають суспільні дисципліни, психологію, методику соціальної роботи з різними категоріями дітей, підлітків, молоді, елементи соціального законодавства країни, а також розробляють, реалізують молодіжні волонтерські проєкти; теоретична підготовка комбінується із практичною, що виконується під наглядом досвідченого, професійного соціального педагога, займає значну частину часу у програмах підготовки. Обґрунтовано існування відмінностей у підготовці фахівців у сфері соціальної роботи в системі власне університетської та вищої професійної освіти в європейських країнах. Підкреслено, що в умовах становлення професійної соціально-педагогічної діяльності в Україні створена розгалужена мережа закладів освіти, у яких готують майбутніх соціальних педагогів. На основі аналізу сучасного стану вищої освіти України, з огляду на чинну систему підготовки соціальних педагогів у закладах вищої освіти та провідні напрями впровадження зарубіжного досвіду із проблеми дослідження, зроблено висновок, що зміст, форми, методи і методика навчання студентів в умовах вищої освіти ґрунтуються на досвіді, усталених традиціях та мають певну специфіку для кожної країни.

Посилання

1. Горішна Н. Організація професійної підготовки майбутніх соціальних працівників: міжнародний досвід. Social Work and Education. 2014. № 1. С. 13–19. URL: https://www.researchgate.net/publication/339055111_Organizacia_profesijnoi_pidgotovki_majbutnih_socialnih_pracivnikivmiznarodnij_dosvid.
2. Гриник І. Розвиток системи професійної підготовки соціальних педагогів і соціальних працівників у Німеччині. Людинознавчі студії. Педагогіка. 2014. № 29. URL: https://dspu.edu.ua/pedagogics/arhiv/29_ch2_2014/10.pdf.
3. Дороніна Т. Державна соціальна політика та розвиток соціальної освіти: зарубіжний досвід та вітчизняний контекст. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка». 2019. № 11. С. 15–20.
4. Лещук Г. Система професійної підготовки фахівців соціальної сфери у Франції : дис. … канд. пед. наук. Тернопіль, 2009.
5. Пришляк О. Професійна підготовка соціальних педагогів у вищих навчальних закладах Німеччини : дис. … канд. пед. наук. Тернопіль, 2008.
6. Романовська Л. Система підготовки фахівців з соціальної роботи за кордоном на прикладі розвинених країн. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2013. № 3. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_3_21.
7. Тучак Х. Соціальна робота в Данії. Social Work and Education. 2014. № 1. С. 56–61. URL: http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/Social%20Work/Work_2014_1.
Опубліковано
2022-04-21
Як цитувати
Кучер, Н. В. (2022). ЄВРОПЕЙСЬКИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 332-337. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-49
Розділ
РОЗДІЛ VIII. ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА