КОНЦЕПТ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕНТАЛІТЕТУ В ПОЛІТИЧНІЙ КУЛЬТУРІ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ, РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ І КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

  • Лун Фен
Ключові слова: вища освіта, здобувачі, інтернаціоналізація, КНР, менталітет, політична культура, російська школа китаїстів, Україна, університет

Анотація

Статтю присвячено проблемі формування політичної культури в закладах вищої освіти України, Російської Федерації, Китайської Народної Республіки. Автор висловив думку про те, що політична культура як соціально-педагогічний феномен є стабілізуючим чинником у формуванні якості вищої освіти. Констатовано, що національний менталітет у політичній культурі університетів є базовим компонентом. Автором конкретизовано спільні синтезуючі риси національного менталітету українського і китайського народів з огляду на творення ціннісних смислів політичної культури в університетах. Це такі ментальні характеристики, як: естетична спрямованість сприйняття довкілля, поетичність, віротерпимість, товариськість, глибоке шанування традицій, обережне ставлення до нового, прагнення постійності, господарювання. Зазначено, що важливим є концепт національної ідентифікації особистості, осмислення і розвиток кращих рис національної ментальності кожного народу. Проаналізовано змістовий компонент на прикладі робочої навчальної програми «Політична культура» у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна. Зазначено, що формування політичної культури в університеті відбувається системно і наскрізно. Багато уваги приділяється виробленню поведінкових навичок і осмисленій національній самоідентифікації особистості. Автором статті запропоновано алгоритм формування політичної культури в університетах на основі концепту національного менталітету. Цей алгоритм синтезується зі схемою формування політичної культури як системи, процесу, курсу через національну гордість, національну ідентичність, визнання легітимності уряду, принципи його побудови, роль громадян у збереженні політичної стабільності, осмислення пріоритетів політичного курсу країни. У статті визначено перспективи подальшого розроблення заявленої ідеї: дослідження позицій української і китайської молоді щодо ментальної основи політичних переконань, формування відповідних поведінкових моделей громадянської активності, вивчення процедур зближення і збагачення національних культур і молодих учасників політичних процесів країн, які розглядалися.

Посилання

1. Almond G., Verba S. The Civic Culture. Political Attitudes and Democracy in Five Nations. Princeton : Princeton University Press, 1989. 562 p.
2. Rosenbaum W. Political Culture. New York : Praeger, 1975. 181 p.
3. Ворожбіт-Горбатюк В., Борисенко Н. Козацька педагогіка – характерні ознаки. Новий колегіум. 2020. № 2 (100). С. 40–45.
4. Гумилев Л. Этносфера: история людей и история природы. Этногенез и биосфера земли. Москва : Эксмо, 2012. 1056 с.
5. Згуровський М. Геоекономічні сценарії розвитку і Україна. Київ : Академія, 2010. 328 с.
6. История психологии в лицах: Персоналии. Психологический лексикон. Энциклопедический словарь : в 6 т. / под общ. ред. А. Петровского. Москва : ПЕРСЭ, 2005. С. 208–209.
7. Кіктенко В. Геоекономічне зростання Китаю у сучасному світі. Стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 22 лютого 2017 р. URL: http://www.visnyk-nanu.org.ua/sites/default/ files/files/Visn%202017/4/Visn_4-2017%2B8.pdf (дата звернення: 12.10.2021)
8. Ли Чуаньчжу. Лунь дандай Чжунго гунминь чжэнчжи вэньхуа ды ижисин юй ча’исин (О единстве и различии гражданской политической культуры в современном Китае). Аньхуэй цзяо’юй сюэюань сюэбао. 2000. № 2. С. 1–14.
9. Лосский Н. Характер русского народа. Frankfurt am Main : Посев, 1957. 152 с.
10. Попков В. Политическая культура современного Китая – новый подход к решению проблем мировой цивилизации. Тези міжнародної конференції. China. Daliаn Forum Annual Meeting. 2015. С. 154–158.
11. Попков В. Університет як чинник політичної культури. Ювілейна збірка наукових праць, присвячена 150-річчю Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. Одеса, 2015. С. 94–103.
12. Робоча навчальна програма «Політична культура». URL: http://philosophy.karazin.ua/ua/kafedra/ staff_pol/robocha_programa15_16/pivnevapolkultur.pdf (дата звернення: 12.10.2021).
13. Чжэнчжи чжути лунь (Теория основ политики) / под ред. У. Дайна и др. Тайюань, 2000. 373 с.
Опубліковано
2022-04-21
Як цитувати
Фен, Л. (2022). КОНЦЕПТ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕНТАЛІТЕТУ В ПОЛІТИЧНІЙ КУЛЬТУРІ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ, РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ І КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (4), 338-343. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2021-4-50
Розділ
РОЗДІЛ VIII. ПОРІВНЯЛЬНА ПЕДАГОГІКА