ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНОЇ МУЗИЧНОЇ ІГРАШКИ У ВИХОВАННІ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ (ХІХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТ.)

Ключові слова: виховання, українська дитина, народна музична іграшка, народна педагогіка, традиційний досвід

Анотація

У статті на основі аналізу етнографічних досліджень вивчено народну музичну іграшку як засіб виховання українських дітей ХІХ – першої чверті ХХ ст. Наголошено, що нового прочитання потребує педагогічний дискурс ХІХ – першої чверті ХХ ст., адже саме цей історичний період є надзвичайно плідним дослідницьким полем – це час бурхливих суспільних, політичних, економічних перетворень, що змінювали традиційну українську сім’ю. Саме у цей час педагогічні, культурологічні пошуки педагогів мали етнографічний, етнологічний характер, основною метою яких було збирання, висвітлення й розкриття народної педагогіки: українського фольклору, звичаїв, обрядів, релігійних вірувань, символів, народного мистецтва, дитячих розваг, іграшок тощо. Зауважено, що спеціальних іграшок для дітей було дуже мало, зокрема й музичних. Іграшки діти зазвичай робили собі самі, старші інколи передавали їх меншим і тільки інколи робили це дорослі селяни. Виготовляючи самостійно іграшки, діти розвивалися й росли. Дорослі всіляко заохочували дітей до виготовлення іграшок і з повагою ставилися до дитячих промислів. Для малюків батьки та гончарі виготовляли іграшки-брязкальця. Поширеною іграшкою українських хлопчиків і дівчаток до трьох років були глиняні свистунці. Українські хлопчики із шести років виготовляли іграшки-забави, що видавали певні тони – музичні інструменти, які виготовлялися з природних матеріалів. Такими іграшками гралися й дівчатка. У публікації автори зупиняються на характеристиці технології виготовлення таких дитячих музичних інструментів (дудки, гуркалки, жухалки, фуркала, свистки, пищала тощо). Серед шумових духових іграшок найбільш популярними в дитячому товаристві були дудки через доступність та простоту їх виготовлення.

Посилання

1. Грушевський М.С. Дитина в звичаях та віруваннях українського народу. Матеріали з полудневої Київщини / обробив З. Кузеля. Львів, 1907. Т. IX. 144 с.
2. Доманицький В.М. Народнїй калєндар у Ровенськім повітї, Волинської ґубернїї. Матеріяли до української етнольоґії. Львів, 1912. Т. ХV. С. 62–89.
3. Заглада Н.Г. Побут селянської дитини. Матеріяли до монографії с. Старосілля. Т. 1. Київ : Держтрест «Київ-Друк», 1926. 260 с.
4. Записки етнографічного товариства. Київ : Укр. акад. наук, 1920. Кн. 1. 63 с.
5. Звичаї в селі Забрідді та по деяких інших, недалеко від цього села місцевостях Житомирського повіту на Волині. Етнографічні матеріали, зібрані Василем Кравченком. Житомир, 1919. 160 с.
6. Косач-Кривинюк О.П. З подорожі до села. Побут. 1900. Ч. 4–5. С. 28–34.
7. Левицкий О.И. Очерки народной жизни въ второй половине XІХ века. Киев, 1902. 311 с.
8. Найден О.С. Українська народна іграшка: Історія. Семантика. Образна своєрідність. Функціональні особливості. Київ : АртЕк, 1999. 256 с.
9. Сявавко Є.І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. Київ : Наукова думка, 1974. 152 с.
10. Франко І.Я. Дитина в звичаях і віруваннях українського народу (рецензія). Зібрання творів : у 50 т. Київ : Наукова думка, 1976–1986. Т. 37. 982 с.
Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Окольнича, Т. В., & Лобода, О. Є. (2023). ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНОЇ МУЗИЧНОЇ ІГРАШКИ У ВИХОВАННІ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ (ХІХ – ПЕРШОЇ ЧВЕРТІ ХХ СТ.). Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 15-20. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-02
Розділ
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ