ЗМІСТ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ

Ключові слова: змістові компоненти, специфікація вимог до програмного забезпечення, мовна компетентність, англомовне професійно орієнтоване писемне мовлення, студенти у сфері інформаційних технологій

Анотація

У статті розглядаються змістові компоненти навчання англомовного професійно орієнтованого писемного мовлення майбутніх бакалаврів інформаційних технологій. Розглянуто сучасні тенденції викладання англійської мови та мовні потреби студентів. У роботі визначено, що у студентів ІТ-спеціальностей необхідно сформувати навички написання технічної документації, зокрема специфікації вимог до програмного забезпечення, для власного розроблення програмного забезпечення. У статті ми розглядаємо специфікацію вимог до програмного забезпечення як технічний документ (відповідно до стандарту IEEE- 830), що визначає вимоги й порядок створення програмного продукту, відповідно до якого він розробляється та приймається до реалізації. З огляду на державні стандарти та навчальну програму з англійської мови технічного спрямування основною метою навчання англійської мови студентів бакалаврату технічних закладів вищої освіти є розвиток таких комунікативно-мовленнєвих компетентностей, як мовленнєва, лінгвістична, соціокультурна та навчально-стратегічна. Навчальні компоненти були визначені щодо зазначених компетентностей. Складниками першого змістового компоненту є: 1) сфера спілкування, методи, види спілкування, функції, ситуації (у нашому випадку сфера спілкування професійно орієнтована, сфера комп’ютерної та програмної інженерії – створення специфікації вимог до програмного забезпечення); 2) комунікативні цілі та наміри (повідомлення про програмний продукт); 3) теми, проблеми і тексти (теми мають бути проблемного характеру). Другий складник змісту навчання пов’язаний із формуванням у студентів- бакалаврів лінгвосоціокультурної компетентності, яка складається із соціолінгвістичної, соціокультурної, соціальної. Третій складник змісту навчання професійно орієнтованого писемного мовлення пов’язаний із формуванням мовних компетентностей. Це лінгвістичний матеріал, закладений у специфікацію вимог для розроблення програми (лексичний, граматичний та для навчання техніки письма). Четвертий компонент предметного аспекту змісту навчання має забезпечити формування навчально-стратегічної компетентності – володіння різноманітними навчально-комунікативними стратегіями та вміння використовувати їх у процесі вивчення англійської мови.

Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Дичка, Н. І., Гураль, О. І., & Ломакіна, Л. В. (2023). ЗМІСТ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 33-38. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-05
Розділ
РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)