ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ

Ключові слова: екологічна компетентність, нестандартні уроки з української літератури, сучасна література Кременчуччини, виховання екологічного мислення, розвиток навичок аналізу художнього тексту

Анотація

У статті осмислюється досвід упровадження наукового проєкту «Експертний супровід конкурсу на здобуття літературної премії Кременчуцької міської ради імені Віктора Баранова» у Кременчуцькому університеті імені Михайла Остроградського, який реалізується з 2020 р. кафедрою лінгводидактики та журналістики. Започаткування проєкту було зумовлене тим, що 2019 р. у Кременчуці було організовано літературний конкурс, а викладачів кафедри запрошено до складу журі. Згодом до фахової експертизи творів було залучено здобувачів освіти – майбутніх учителів української мови і літератури. Доведено, що експертиза художніх творів виявилася корисним і дієвим шляхом формування фахових компетентностей, зокрема пов’язаних зі знанням літератури рідного краю. Проаналізовано серію уроків у ЗЗСО Кременчука і району, присвячених сучасній літературі Кременчуччини, яку провели у 2020–2021 рр. у процесі проходження навчальної і педагогічної практики майбутні вчителі української мови і літератури. Практиканти використовували, зокрема, й нестандартні уроки з метою підвищення зацікавленості учнів. У статті проаналізовано урок літератури для учнів 7-го класу, до основних цілей якого належить формування в учнів екологічної компетентності, адже любов до рідного краю передбачає турботу про довкілля, збереження природних ресурсів, дбайливе ставлення до навколишнього середовища. Для проведення уроку було вибрано ліричні твори чотирьох кременчуцьких письменниць, твори яких номінувалися на здобуття літературної премії. Учні, аналізуючи поезії, акцентували увагу не лише на тематиці та ідейному змісті творів, а й на засобах художньої виразності, що сприяють сугестивності, тобто роблять твір переконливішим. На урок було запрошено авторок твору. У подальшому планується розроблення і проведення інтегрованих уроків із літератури рідного краю та інших предметів: алгебри (з аналізом літературних творів про Михайла Остроградського), історії (аналіз творів, присвячених Голодомору і сталінським репресіям), біології (аналіз фітонімів і зоонімів у творах), географії (аналіз топонімів і гідронімів). Доведено, що реалізація проєкту сприяла інтеграції літераторської спільноти міста з освітніми установами (гімназіями та університетом).

Посилання

1. Гуняк М. Можливості літератури рідного краю. Українська мова та література. 2002. № 40. С. 3–4.
2. Димченко Л. Навперейми вітрам: збірка віршів. Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2017. 96 с.
3. Качур В.В. Використання сучасних підходів до вивчення літератури рідного краю. Освітній Інтернет-навігатор. 2018. URL: http://oin.in.ua/vyvchennya-literatury-ridnoho-krayu/.
4. Кизименко О.М. Нестандартні уроки української літератури. Українська мова та література. 2018. № 11–12. С. 61–89.
5. Кот Ю.В., Кот І.В., Білоусова Н.В., Долматова М.П. Екологічне виховання учнів початкових класів загальноосвітньої школи: педагогічна проблема та шляхи її вирішення. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2018. № 2. С. 33–39.
6. Лозовська І.М. Теоретичні основи формування екологічної культури шкільної молоді. Науковий вісник ВНУ ім. Л. Українки. 2011. № 17. С. 53–58.
7. Нечитайло Л.Г. Формування екологічної культури молоді : практичний посібник. Балаклія, 2018. 75 с.
8. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н.М. Бібік. Київ : Літера ЛТД, 2018. 160 с.
9. Пилипчук О. Відголосся Чорнобильських дзвонів: Поезія та проза. Кременчук : Про-Графіка, 2021. 82 с.
10. Рябенко М.С. Покинуте гніздо. Проза. Поезія. Кременчук : ПП Щербатих О.В., 2019. 219 с.
11. Снітко Л.Ю. Годинникові піски: поезії. Київ : Український пріоритет, 2020. 112 с.
12. Турбар Т.В. Участь учнів початкової школи в природоохоронній роботі як важлива умова формування екологічної компетентності. Педагогічні науки: теорія та практика. 2019. № 2. С. 66–69.
13. Ярчук Г. Екологічне виховання: сутність та основні напрями. Вища освіта України. 2008. № 2. С. 91–97.
14. Judson G. Imaginative ecological education. Engaging Students’ Imaginations in Their World. Peter Lang Inc., International Academic Publishers. 2010. 284 p.
Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Перевознюк, В. В., & Сошенко, С. М. (2023). ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ РІДНОГО КРАЮ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 47-52. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-07
Розділ
РОЗДІЛ II. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)