ВИКОРИСТАННЯ VR- ТА AR-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Ключові слова: віртуальна реальність, доповнена реальність, компетентність, педагогічна майстерність, освітній процес

Анотація

Висвітлено теоретичні аспекти розвитку соціальної компетентності майбутніх спеціалістів педагогічного спрямування засобами віртуальної та доповненої реальності. Проведено опитування майбутніх спеціалістів педагогічного спрямування стосовно проблемних аспектів, які виникають у молодих педагогів на початку їхнього кар’єрного шляху. Встановлено, що виникає необхідність звернути увагу на розвиток навичок, які допоможуть у вирішенні проблемних ситуацій, та навичок саморегулювання. Обґрунтовано зв’язок високого рівня соціальної компетентності з педагогічною майстерністю для забезпечення організації високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі. Розглянуто важливість використання VR- та AR-технологій в освітньому процесі майбутніх спеціалістів, що включає в себе розвиток особистісних соціальних якостей, а також набуття досвіду, який дає змогу відпрацювати різноманітні поведінкові сценарії в освітньому процесі та приводить до зменшення негативних наслідків у ході педагогічної діяльності молодих спеціалістів, мотивує й допомагає краще розібратися у складних поняттях, що створює можливість зробити практико-орієнтоване навчання. У статті розкрито формулу соціальної компетентності (Я+ТИ=МИ) та аргументовано ефективність використання віртуальної і доповненої реальності для її сприятливого функціонування у процесі розвитку й становлення професійної успішної особистості. Окремо розглянуто актуальність розвитку соціальної компетентності як чинника, що сприяє здоровому психічному стану особистості. Практична значущість статті відображена в розкритті можливості використання теоретичних аспектів стосовно успішності застосування віртуальної і доповненої реальності та змішаної форми не лише для розвитку професійних якостей майбутніх учителів, а й як ефективний інструмент для розвитку самої соціальної компетентності загалом. У подальших дослідженнях планується розробити симулятори педагогічних спрямувань, використання яких буде відбуватися в освітньому процесі вищих навчальних закладів.

Посилання

1. Burov O., Tsarik O. Educational workload and its psychophysiological impact on the student body. Work. 2012. Vol. 41. Suppl. 1. P. 896–899.
2. A Lifelogging Platform Towards Detecting Negative Emotions in Everyday Life using Wearable Devices / C. Dobbins, S. Fairclough, P. Lisboa, F. González Navarro. 2018 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops (PerCom Workshops), Athens, March 19–23, 2018.
Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2018. P. 306–311. URL: https://doi.org/10.1109/PERCOMW.2018.8480180.
3. Getso M., Bakon K. Virtual reality in education: the future of learning. International Journal of Information Systems and Engineering. 2017. Vol. 5. № 2. P. 30–39. URL: https://www.researchgate.net/publication/323717453_VIRTUAL_REALITY_IN_EDUCATION_THE_FUTURE_OF_LEARNING.
4. Lege R., Bonner E. Virtual reality in education: The promise, progress, and challenge. JALT CALL Journal. 2020. Vol. 16. № 3. P. 167–180. URL: https://www.researchgate.net/publication/348136839_Virtual_reality_in_education_The_promise_progress_and_challenge.
5. Матвієнко О., Губарєва Д. Діагностика рівня соціальної компетентності в учнів молодшого шкільного віку. Intellectual Archive. 2021. Vol. 10. № 2. P. 114–129. DOI: 10.32370/IA_2021_06_15.
6. Use of AR/VR Technologies in the Development of Future Specialists’ Stress Resistance: Experience of STEAM-Laboratory and Laboratory of Psychophysiological Research Cooperation / V. Osadchyi, H. Varina, E. Prokofiev, I. Serdiuk, S. Shevchenko. ICTERI 2020. ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2020 : proceedings of the 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, Kharkiv, October 6–10, 2020. URL: https://lib.iitta.gov.ua/727245/1/20200634.pdf.
7. Passig D., Klein P., Neyman T. Awareness to toddlers’ initial cognitive experiences with virtual reality. Journal of Computer Assisted Learning. 2001. Vol. 17. № 4. P. 332–344.
8. Shavit M. The impact of virtual reality on the teacher’s understanding of the cognitive, emotional and social experiences of the reading impaired pupil : master’s thesis ; School of Education, Bar Ilan University. Ramat-Gan, 2005. 100 p.
9. Губарєва Д. Соціальна компетентність в умовах сучасної початкової школи України. Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія». 2020. № 1(19). С. 27–32.
10. Матвієнко О., Губарєва Д. Діагностика соціальної компетентності та її компонентів у дітей молодшого шкільного віку. Київ : Ліра-К, 2021. 113 с.
11. Про вищу освіту : Закон України від 17 січня 2002 р. № 2984-III / Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14/page.
12. Козирєв М., Козловська Ю. Професійне становлення фахівця в умовах вищого навчального закладу. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія психологічна. 2013. № 1. С. 305–313.
13. Субіна О. Формування соціальної компетентності майбутніх викладачів гуманітарних спеціальностей в умовах магістратури : дис. … канд. пед. наук ; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. Київ, 2015. 248 с.
14. Шахрай В. Теоретико-методичні засади формування соціальної компетентності учнів основної і старшої школи засобами театрального мистецтва : дис. … докт. пед. наук. Київ, 2016. 534 с.
Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Губарєва, Д. В. (2023). ВИКОРИСТАННЯ VR- ТА AR-ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБУ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 98-104. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-14
Розділ
РОЗДІЛ IIІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ