ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: аудиторне навчання, дистанційне навчання, інформаційно-комунікаційні технології, навчальний процес, навчання онлайн

Анотація

Сучасне суспільство вимагає конкурентоздатних фахівців, здатних спілкуватися професійно іноземною мовою за своїм фахом. Знання іноземної мови підвищує рівень професійної компетенції фахівців. У статті розглянуто використання технологій змішаного навчання на заняттях з англійської мови у закладах вищої освіти (на прикладі Поліського національного університету, факультету інформаційних технологій, обліку і фінансів). Визначено, що застосування змішаного навчання передбачає використання інформаційно-освітніх ресурсів, що дає змогу використовувати переваги очної та дистанційної форм навчання одночасно. Проаналізовано ставлення студентів до впровадження змішаного навчання на заняттях з англійської мови. Для проведення дослідження було використано метод опитування з метою збору та аналізу персональної інформації про респондентів. Описано результати анкетування студентів, що висловлювали думку респондентів щодо вивчення англійської мови в процесі реалізації змішаного навчання. Опитування студентів Поліського національного університету, факультету інформаційних технологій, обліку і фінансів продемонструвало низку недоліків: змішане навчання вимагає більших витрат часу порівняно з очними курсами через необхідність використання електронної пошти, дошки оголошень, можливі труднощі роботи Інтернету. Водночас проведене дослідження показало низку переваг змішаного навчання для студентів, серед яких – можливість удосконалення мовленнєвих навичок під час вивчення курсу «Ділова іноземна мова (англійська)» шляхом перегляду онлайн-відео за участі носіїв мови, можливість працювати в індивідуальному темпі незалежно від групи, можливість освоїти поглиблений курс та отримати результати тестування онлайн. Наголошено, що використання технологій змішаного навчання під час вивчення англійської мови сприяє підвищенню ефективності освітнього процесу. Перспектива подальших досліджень полягає у діагностиці умов, які забезпечать подолання комунікативних бар’єрів студентів немовних спеціальностей.

Посилання

1. Бугайчук К. Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. № 4. С. 1–18.
2. Бычков П., Забродина И. Развитие системы профессионального иностранного языка в техническом вузе (на примере немецкого языка). Высшее образование сегодня. 2015. № 5. С. 52–55.
3. Boyle T., Bradley C., Chalk P., Jones R., Pickard P. Using blended learning to improve student success rates in learning to program. Journal of Educational Media. 2003. Vol. 28. P. 135–154.
4. Brayn A., Volchenkova K. Blended Learning: Definition, Models, Implications for Higher Education. Bulletin of the South Ural State University. Ser. Education. Educational Sciences. 2016. № 8. P. 24–30.
5. Charitopoulos A., Vassiliadis S., Rangoussi M., Koulouriotis D. E-learning and blended learning in textile engineering education: a closed feedback loop approach. Materials Science and Engineering. 2017. P. 115–121.
6. Driscoll M. Blended learning: Let’s get beyond the hype. E-learning. 2002. № 3. P. 54–56.
7. Friesen M. Report: Defining Blended Learning. 2012. URL: http://blogs.ubc.ca/nfriesen/2012/09/01/where-does-blended-end-virtual-begin (дата звернення: 21.02.2023).
8. Hickman H. Face-to-screen learning. Business Magazine. 2007. URL: http://businesstn.com/content/facescreen-learning (дата звернення: 10.03.2023).
9. Procter C. Blended Learning in Practice. URL: www.ece.salford.ac.uk/proceedings/ papers/cp_03.rtf (дата звернення: 10.03.2023).
Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Петрова, С. І. (2023). ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 194-199. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-28
Розділ
РОЗДІЛ VІ. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ