Про журнал

Засновники (співзасновники): Запорізький національний університет, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України.

Рік заснування: 2012.

Мова (мови) видання: українська, англійська.

Періодичність видання: 3-4 рази на рік.

ISSN 2310-4368 (print) 2524-2458 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ № 24461-14401 ПР від 26.03.2020 р.

На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 886 від 02.07.2020 р. (додаток 4) журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» у галузі психологічних наук (053 – Психологія).

Журнал індексується у наукометричних базах даних: Index Copernicus (Польща), Academic Resource Index, Eurasian Scientific Journal Index, World Catalogue of Scientific Journals, Journal Index.

Редакційна політика:

Ми публікуємо матеріали, що висвітлюють сучасні дослідження та розробки у різних галузях психології, сприяємо їх широкому поширенню і розвитку даної галузі знання в цілому.

Ми прагнемо забезпечити більшу інтеграцію вітчизняних психологічних досліджень у міжнародний контекст.

Ми сприяємо забезпеченню більшої інтеграції і тісної взаємодії науковців і практикуючих психологів, сприяємо впровадженню нових наукових і прикладних розробок у практику психологічної роботи.

Ми публікуємо тексти як вже відомих і авторитетних, так і молодих авторів.

Матеріали збірника не можуть бути відтворені у будь-яких засобах масової інформації без дозволу редакції.

При цитуванні матеріалів збірника посилання на джерело обов’язкове.