Рецензенти

Карамушка Л.М., дійсна членкиня НАПН України, докторка психологічних наук, професорка, Заступниця директора з науково-організаційної роботи та міжнародних зв'язків Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. ORCID iD http://orcid.org/ 0000-0003-0622-3419

Кокун О.М., член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, Заступник директора з науково-інноваційної роботи Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. ORCID iD http://orcid.org/ 0000-0003-1793-8540

Креденцер О.В., докторка психологічних наук, професорка, провідна наукова співробітниця лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. ORCID iD http://orcid.org/0000-0003-4119-190x

Виноградов О.Г., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. ORCID iD http://orcid.org/0000-0003-1250-3863

Євдокімова О.О., докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри соціології та юридичної психології Харківського національного університет внутрішніх справ. ORCID iD http://orcid.org/0000-0003-4211-7277

Кочарян О.С., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психологічного консультування і психотерапії Харківського національного університету імені В.М. Каразіна. ORCID iD http://orcid.org/ 0000-0001-8998-3370

Лозовая О.М., докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри практичної психології Київського університету імені Бориса Грінченка. ORCID iD http://orcid.org/0000-0002-3549-195X

Орап М.О., докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. ORCID iD http://orcid.org/0000-0001-3549-195X

Саннікова О.П., докторка психологічних наук, професорка, завідувачка кафедри загальної та диференційної психології Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» ORCID iD   https://orcid.org/0000-0003-7598-8453

Співак Л.М., докторка психологічних наук, професорка, професорка кафедри психології Відкритого Міжнародного університету розвитку людини «Україна». ORCID iD http://orcid.org/0000-0002-3653-5432