Особливості використання біхевіорального підходу в адаптації персоналу до організаційних змін

  • Є.М. Калюжна
  • Д.К. Цибульська
Ключові слова: адаптація, мотивація, організація, організаційні зміни, біхевіоральний підхід, класичний підхід, теорія людських відносин, управління

Анотація

У статті відображено теоретичні аспекти використання біхевіорального підходу в адаптації персоналу до організаційних змін. Проведено аналіз досліджень з проблеми адаптації персоналу до організаційних змін  та зроблено акцент на доцільності застосування біхевіорального підходу як ефективної стратегії підвищення її рівня. Визначено основні переваги використання біхевіорального підходу і показано, що застосування його методів, методик і технік дозволяє передбачати і розуміти поведінку працівників в організації, спонукаючи їх до продуктивної праці  в  умовах постійних змін. Сформульовано висновок щодо значного потенціалу біхевіорального підходу як методу зниження рівня опору організаційним змінам з боку персоналу.

Посилання

1. Cуоrl R.M., March J.G. A Behavioral Theory of the Firm. Englewood CJiffs, Prentice-Hall, 1963. – 332 p.
2. Fauсheaux C., Mackenzie K. Task Depending on Organizational Centrality. Its Behavioral Consequences // Journal of Experimental Sociology and Psychology. Vol. 2, 1966. – P. 37.
3. Fleishman E.A. The Description of Supervisory Behavior. // Journal of Applied Psychology. Vol 37(3), 1953. – P. 153-158.
4. Hulin, C., and Blood M. Job Enlargement, Individual Differences, and Worker Responses // Psychological Bulletin. Vol. 69, 1973. – P. 41-55.
5. Кобцева Е.Н. Адаптация персонала: классификация видов и показатели / Е.Н.Кобцева // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и управление. № 1. – 2008. – С. 100-104.
6. Манаев С.В. Оценка управления процессом адаптацией / С.В.Манаев, Ю.Д.Горковенко // Управление персоналом. – № 11-12. – 2007. – С. 50-53.
7. Морозюк Ю.В. Человеческий фактор в управлении социально-экономическими системами: монография. / Ю.В.Морозюк, С.Н.Морозюк. – М: Финакадемия, 2009. – C. 4-9.
8. Морозюк Ю.В. Человеческий фактор. Психологические аспекты управления персоналом (в контексте обеспечения экономической безопасности организации): монография / Ю.В.Морозюк, С.Н.Морозюк. – М: Финансовый университет, 2011. – C. 5-7.
9. О'Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой / Дж.О'Шонесси. – М.: Прогресс, 1979. – 420 с.
10. Родионова В.О. Методы адаптации персонала конкурентоспособного предприятия к новой организационной культуре / В.О.Родионова // Вестник воронежского государственного технического университета. – Том 6. – № 3. – 2010. – С. 14-16.
11. Тюлькина Ю.С. Сущность и принципы адаптации персонала / Ю.С.Тюлькина // Вестник Воронежского государственного университета. – № 1. – 2008. – С. 109-113.
Опубліковано
2016-04-25