Психологічний аналіз особливостей емоційної сфери соматично хворих дітей

  • О.Г. Малина
Ключові слова: соматично хворі діти, емоційні стани, тривожність, стрес, астенія, знижений енергетичний потенціал, самооцінка

Анотація

У статті наведені результати експериментального дослідження особливостей емоційної сфери соматично хворих дітей на прикладі хронічних  серцево-­судинних  захворювань.  Теоретичний  аналіз  означеної  проблеми  та  результати  експериментального дослідження дозволили визначити, що у дитячому віці наявність захворювання зумовлює особливі умови та специфічну ситуацію соціального розвитку, що значно ускладнюють і деформують процес психічного розвитку і особливо гостро проявляються у актуальних емоційних станах дитини. Серед них доминуючими виявляються виражена тривожність та астенічні стани. Соматично хворим дітям притаманні низька стресостійкість, емоційна напруга, замкненість у собі, труднощі у відносинах з іншими, виснаження життєвої енергії, відчуття безсилля, стан безпорадності, усвідомлення власного   безсилля,   вороже   ставлення   до   нового   та   навколишнього світу,  соціально-­психологічними наслідками чого стають зниження самооцінки, комунікативні труднощі та проблеми самотності.

Посилання

1. Николаева В.В. Влияние хронической болезни на психику / В.В. Николаева. – М.: Издательство Московского университета, 1987.
2. Лакосина Н. Д. Медицинская психология / Н.Д. Лакосина, Г.К. Ушаков. – М., 1984.
3. Соколова Е.Т. Особенности личности при пограничных расстройствах и соматических заболеваниях / Е.Т. Соколова, В.Н. Николаева. – М.: «SvR-­Аргус», 1995.
4. Власов В.Н. Постановка экспериментальных исследований по оценке сочетанного действия химических веществ, общей вибрации и шума на сердечно-­‐сосудистую систему: Пособие для врачей / В.Н. Власов, Л.Н. Самыкина, А.В. Шумилина. – Самара-­Тольятти, 2006.
5. Менделевич В.Д. Клиническая психология/ В.Д. Менделевич. – М.: «МЕДпресс», 2001.
6. Урванцев Л.П. Психология соматического больного / Л.П. Урванцев. – Ярославль, 2000.
7. Прихожан А.М. Психология тревожности: дошкольный и школьный возраст / А.М. Прихожан – СПб.: «Питер», 2009.
8. Дубровская О.Ф. Руководство по использованию восьмицветового теста Люшера / О.Ф. Дубровская – М.: «Наука», 2008.
Опубліковано
2016-04-25