Перинатальна психологія як нова галузь досліджень та психологічної практики

  • Н.О. Мосол
Ключові слова: перинатальна психологія, дитина, майбутні батьки, родина, народження, перинатальний період, перинатальне виховання

Анотація

У статті визначено предмет, завдання та проблематику перинатальної психології. Розглянуто основні етапи становлення перинатальної психології як самостійної науки та особливості розвитку перинатальної психології в Україні; визначено зміст та специфіку діяльності перинатальних психологів. Аналізуються практичні аспекти перинатальної психології: психологічний супровід вагітних, робота з сім’ями, підготовка до пологів та батьківства. Перинатальний період розглядається як критичний етап розвитку особистості з погляду впливу на психічний та фізичний розвиток дитини. Автор також досліджує питання перинатального виховання, метою якого є встановлення міцного зв’язку батьків з дитиною та сприяння створенню оптимальних умов для гармонійного розвитку дитини.

Посилання

1. Добряков И.В. Перинатальная психология / Добряков И.В.. – СПб.: Питер, 2010. – 272с.
2. Коваленко Н.П. Перинатальная психология / Коваленко Н.П. . – СПб: Издательство «Ювента», 2000. – 197с.
3. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг; пер с англ. – [7-е междунар. изд.]. – С. Пб.: Питер, 2000. – 992 с.
4. Мосол Н.О. Формування перинатальної культури у сучасному суспільстві / Н.О. Мосол // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2011. – Вип. 13. – С. 144-152.
5. Оден М. Возрожденные роды / Мишель Оден; [Предисл. Ш. Китсинджер]. – М. : Центр родител. культуры "АКВА", 1994. – 133 с.
6. Филиппова Г.Г. Психология материнства / Филиппова Г.Г. Учебное пособие. М.: Изд-во иститута психотерапии, 2002. – 240с.
7. Чэмберлен Д. Разум вашого новорожденного ребенка / Девид Чэмберлен, [пер. с англ. под ред. проф. Г.И. Брехмана]. – М., Независимая фирма «Класс», 2005. – 224 с.
8. Grof S. Beyond the Brain: Birth, Death and Transcendence in Psychotherapy. – State University of New York Press, 1985. – 486 р.
9. Rank O. The Trauma of Birth. – Martino Fine Books, 2010.- 242 р.
10. Verny T. The Secret Life Of The Unborn Child: A remarkable and controversial look at life before birth / Thomas R.Verny, John Kelly. – Sphere, 1982. – 256 p.
11. Ward S. Fractals from the womb: A journey through pre and perinatal psychotherapy. – Create Space Independent Publishing Platform, 2014. – 230 p.
Опубліковано
2016-04-25