Тест-­опитувальник схильності до авантюрності (АВАНТ-­1): результати апробації

  • О.П. Саннікова
  • О.І. Санніков
  • Н.І. Меленчук
Ключові слова: континуально-­ієрархічний підхід, схильність до авантюрної поведінки, авантюрність, компоненти авантюрності, апробація, надійність, валідність

Анотація

У статті розглядаються поняття «авантюра», «схильність до авантюрної поведінки (авантюрність)», презентовано результати розробки та апробації оригінальної україномовної версії авторського «Тест-­опитувальника   схильності   до   авантюрності   (АВАНТ-­1)».   Методика   спрямована   на   вивчення   компонентів авантюрності, що належать до формально-­динамічного та якісного рівня її континуально-­ієрархічної структури. Тест-­опитувальник діагностує: настановний, емоційний, когнітивний, конативний (поведінковий) компоненти схильності до авантюрності; риси особистості, що аранжують авантюрність; чутливість до авантюрних дій; загальний показник схильності до авантюрності. Здійснено апробацію оригінального психодіагностичного інструменту за усіма вимогами психометрії, підтверджено його теоретичний конструкт, доведена надійність і валідність.

Посилання

1. А.с. Психодіагностика авантюрності: «Тест-опитувальник схильності до авантюрності» (АВВАНТ-1); «Самооцінка компонентів авантюрності» / Ольга Павлівна Саннікова, Олександр Ілліч Санніков, Наталя Іванівна Меленчук. – Заявка № 60141 від19.03.2015; реєстрац. № 59701 від 15.05.2015. – 76 с.
2. Анастази А. Психологическое тестирование / Анна Анастази, Сьюзан Урбина. – СПб. : Питер, 2001. – 688 с.
3. Ильин Е. П. Психология риска / Евгений Павлович Ильин. – СПб. : Питер, 2012. – 288 с.
4. Наследов А. Д Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных: [учебное пособие] / Андрей Дмитриевич Наследов. – СПб. : Речь, 2004. – 392 с.
5. Санников А. И. Личностные факторы принятия решений / А. И. Санников // Наука і освіта. Спецвипуск «Психологія особистості: теорія, досвід, практика». – 2012. – №6/CVVII. – С. 162–166.
6. Санникова О. П. Феноменология личности: Избранные психологические труды / О. П. Санникова. – Одесса: СМИЛ, 2003. – 256 с.
7. Санникова О. П. Формально-динамические и качественные метахарактеристики индивидуальности / Ольга Павловна Санникова // Наука і освіта. – 2007. – № 6-7. – С. 30-33
8. Саннікова О. П. Схильність особистості до психологічного подолання суб’єктивно складних ситуацій / О. П. Саннікова // Наука і освіта. – Одеса, 2014. – № 9. – С. 42 – 49.
9. Melenchuk N. I. Subjective perceptions about the adventurism's characteristics / N. I. Melenchuk // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2015. – Part III(22), Issue 45. – Pp. 71–74.
Опубліковано
2016-04-25