Психологічний аналіз мотиву влади

  • Т.В. Скрипаченко
Ключові слова: влада, мотивація влади, вплив, об'єкт влади, суб’єкт влади, алгоритм влади, структура влади

Анотація

Влада – це психологічний, соціологічний та політичний феномен. Влада завжди передбачає вплив однієї людини на іншу за умови виконання вимог першої. Дослідження психологічних особливостей влади, її впливу на особистість можна здійснювати через використання біхевіористського, неофрейдистського підходів, з точки зору її політичних особливостей та соціальних витоків. Особливу увагу дослідженню мотиву влади приділив ще А.Адлер, який вважав, що прагнення до влади є основною рушійною силою особистості, джерелом її особистісної активності. Проте наголошував, що прагнення до влади виникає внаслідок почуття неповноцінності, яке характерно для всіх людей. В статті представлені також і інші підходи до розуміння феномену влади (С. Вятр, Е. Фромм, Х. Хекгаузен, К. Хорні). Аналіз підходів до проблеми показав, що психологічні джерела та особливості мотиву влади узгоджуються із розумінням та особливостями розвитку самої особистості, системою її цілей та цінностей, основних потреб та всієї мотиваційної сфери.

Посилання

1. Брехаря С.Г. Мотивація влади як чинник політичної діяльності / С.Г. Брехаря // Наукові записки: Збірник. – Вип. 11. – К.: ІПіЕНД, 2000. – С. 340-347.
2. Ирхин Ю. В. Мотивы политические / Ю.В. Ирхин. – М.: Мысль, 2000. – Т. 1. – С. 743–744.
3. Мотиваційні моделі владного процесу // Наукові записки ІПіЕНД. – Вип.16. – К., 2001. – С. 322-355.
4. Конфисахор А.Г. Психология власти / А.Г. Конфисагор. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2004. – 235 с.
5. Почепцов Г. Теория и практика коммуникации / Г. Почепцов. – М.-К., 2001. – 656 с.
6. Мотивационній аспект реализации политической власти // Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї. – К., 2003. – С. 159-173.
7. Гелей С.Д. Політологія: Навч.посіб. / Гелей С.Д., Рутар С.М. – Львів.: Світ, 2001. – 384 с.
8. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии / А. Адлер. – М., 1995. – 366 с.
9. Хорни К. Невротическая личность нашего времени / К. Хорни. – М., 1993. – 349 с.
10. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. Пер. с нем. / Э. Фромм – М.: АСТ, 2006. – 640 с.
11. Хекхаузен Х. Психология мотивации достижения / Х. Хекхаузен – СПб.: Речь, 2001. - 240 с.
12. Вятр С. Социология политических отношений / С. Вятр – М: Политиздат, 1979. – 376 с.
13. Шейнов В.П. Психологическое влияние / Шейнов В.П.. – 2-е изд. – Минск: Харвест, 2007. – 800 с.
14. Доценко, Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита / Е.Л. Доценко. – М., 1996. – 344 с.
Опубліковано
2016-04-25