ВІЙНА І РИНОК ПРАЦІ: ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ТА СУПРОВІД

Ключові слова: ринок праці, особистість, психологічна допомога безробітним у військовий час, соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб, психологічний супровід роботодавців та працюючих осіб в умовах війни, підприємці

Анотація

Мета статті – проаналізувати психологічні особливості функціонування суб’єктів ринку праці та можливості психологічної допомоги та супроводу ринку праці під час війни. Визначена необхідність вивчення психологічних особливостей ринку праці у воєнний час; психологічної допомоги безробітним у військовий час; соціально-психологічної адаптації внутрішньо переміщених осіб; психологічного супроводу роботодавців та працюючих осіб в умовах війни. Авторами доведено, що практично усі громадяни України є психологічно постраждалими від терору Росії або мають психологічні наслідки від цієї війни. Підкреслено, що психологія всіх категорій населення, з якими працює служба зайнятості – безробітних, роботодавців, працюючих осіб, внутрішньо переміщених осіб та самих працівників служби зайнятості – змінена. Авторами розглянуто засоби психологічного пристосування та різні аспекти соціально-психологічної адаптації всіх учасників ринку праці, запропоновані перспективні завдання для служби зайнятості та українського суспільства загалом. Розглянуто напрями подальшої адаптації працівників служби зайнятості до змін у психології суб’єктів ринку праці, проаналізовано модель розвитку структури і введення нового елементу – психологічної служби. Авторами доведено, що можливості та якість психологічного супроводу роботодавців та працюючих осіб в умовах війни будуть збільшені за допомогою нової психологічної служби. Показано, що сама потреба у системі психологічної підтримки в структурі служби зайнятості зумовлена тим психотравмуючим впливом та наслідками війни, які отримали практично всі цивільні, а також необхідністю психологічного захисту та безпеки працівників державної служби зайнятості.

Посилання

1. Восьме загальнонаціональне опитування: психологічні маркери війни. URL: https://ratinggroup.ua/research/ukraine/b29c8b7d5de3de02ef3a697573281953.html
2. Дилтс Р. Фокусы языка. Санкт-Петербург : Азбука, 2010. 256 с.
3. Каюа Роже. Людина та сакральне. Київ : «Ваклер», 2003. 256 с.
4. Лапіна М.Д. Психологічні ресурси особистості в професійній діяльності соціального працівника. Теорія і практика сучасної психології. Запоріжжя, 2019. Вип. 1. Т. 1. С. 62–66.
5. Практичний порадник для фахівців державної служби зайнятості у роботі з демобілізованими учасниками антитерористичної операції, операції об’єднаних сил і внутрішньо переміщеними особами: соціально-психологічний аспект / Г.А. Пріб, Н.В. Ортікова. Київ : ІПК ДСЗУ, 2018. 21 с.
6. Пріб Г.А., Дорожкін В.Р. Мілютіна К.Л., Ткалич М.Г., та ін. Психологія особистості безробітного. Соціально-психологічний супровід у роботі фахівців служби зайнятості: монографія. Київ : ІПК ДСЗУ, 2020. C. 69–111.
7. Пріб Г.А., Дорожкін В.Р., Мілютіна К.Л., Ткалич М.Г. Бегеза Л.Є., Матвієнко Л.І. Соціально-психологічна адаптація внутрішньо переміщених осіб до особливостей сучасного ринку праці. Соціально-психологічний супровід у роботі фахівців служби зайнятості: монографія. Київ : ІПК ДСЗУ, 2020. C. 40–68.
8. Пріб Г.А. Лапинська Т.В. Психологічні детермінанти професійного вигорання медичного персоналу в умовах підвищеної стресогенності у роботі із ветеранами. Особистість у сучасному соціо-психологічному вимірі : монографія. Колектив авторів. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2022. С. 303–317.
9. Пріб Г.А. Управління емоціями військовослужбовцем, як чинник національної безпеки. Державно-управлінські студії. № 5(7). 2018.
10. Пріб Г.А. Патопсихологічні складові емоційного вигорання військовослужбовців, як чинник національної безпеки. Економіка та держава. 2019. № 3(11) С. 75−79.
11. Психологічні ресурси особистості: соціально-психологічний зміст. Збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції. Ізмаїл : РВВ ІДГУЮ 2019. 87 с.
12. Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості : монографія / за ред. С.Д. Максименка. Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. 540 с.
13. Штепа О. Види психологічних ресурсів. 2020. URL: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/VYDY-PSYKHOLOHICHNYKH-RESURSIV.pdf
Опубліковано
2022-08-16