КОНФЛІКТИ В УМОВАХ РОБОЧОГО СЕРЕДОВИЩА: ПРОБЛЕМА РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Ключові слова: конфлікт, резильєнтність, стрес, криза, ресурс, психологічна стійкість, адаптація, науково-педагогічні працівники

Анотація

Стаття присвячена проблемі резильєнтності в умовах конфліктів у робочому середовищі науково-педагогічних працівників. Доводиться актуальність та своєчасність зазначеної проблематики, оскільки сучасний корпоративний світ постійно змінюється, конкуренція та стрес стали невіддільними частинами майже кожного робочого середовища. У статті аналізуються дослідження українських та закордонних учених, їхні оригінальні авторські підходи до зазначеної проблеми. Серед проаналізованих проблем є такі: резильєнтність як національна цінність, роль резильєнтності у посттравматичному зростанні, роль ранніх форм виховання та батьківського догляду у формуванні резильєнтності, психодіагностичні методи вивчення резильєнтності та засоби її розвитку, розвиток резильєнтності в освітньому процесі в умовах воєнного стану, прояв резильєнтності у студентів та педагогів під час війни, зв’язок резильєнтності зі стресом та адаптацією. Аналізуються наукові роботи, в яких досліджуються фактори впливу на резильєнтність, зв’язок резильєнтності з розвитком психопатології, аналізуються різноманітні реакції на втрату та травму. Також проаналізовано дослідження конфліктів, в яких автори визначили види, функції та основні чинники конфліктних ситуацій. Автором було сформульовано визначення резильєнтності та конфлікту, визначено основні види конфліктів у робочому середовищі університету серед науково-педагогічних працівників та проведено пілотажне дослідження з такої проблематики. Дослідження проводилось на базі Державного університету інтелектуальних технологій та зв’язку на прикладі співробітників. Дослідження проходило у два етапи. На першому етапі проводилось опитування для прояснення питань: які види конфліктів найчастіше трапляються у робочому середовищі. Для проведення другого етапу було розроблено опитувальник задля оцінювання співробітниками своєї здатності до резильєнтності.

Посилання

1. Лазос Г.П. Резильєнтність: концептуалізація понять, огляд сучасних досліджень. Актуальні проблеми психології. Том 3: Консультативна психологія і психотерапія. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Вінниця : ФОП Рогальська І.О., 2018. Вип. 14. С. 26–64.
2. Пирожков С.І., Божок Є.В., Хамітов Н.В. Національна стійкість (резильєнтність) країни: стратегія і тактика випередження гібридних загроз. Вісник НАН України, № 8, 2021. С. 74–82. https://doi.org/10.15407/visn2021.08.074.
3. Богдановський С.О., Милославська О.В. Резильєнтність як складова психічної витривалості військовослужбовця. Психологія національної безпеки та безпеки життєдіяльності. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. Том 34 (73). № 1, 2023. С. 197–202. https://doi.org/10.32782/2709-3093/2023.1/32.
4. Грішин Е.О. Резилієнтність особистості: сутність феномену, психодіагностика та засоби розвитку. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Випуск 64. 2021. С. 62–81. https://doi.org/10.34142/23129387.2021.64.04.
5. П’янківська Л.В. Особливості прояву резильєнтності у студентів в умовах воєнного часу. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина». № 10(28). 2023. С. 623–633. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-10(28)-623-633.
6. Цюман, Т., Нагула, О., Адамська, З. (2022). Психологічні умови резильєнтності педагога в період воєнного стану. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2022. № 38 (2), с. 83–89. https://doi.org/10.28925/2311-2409.2022.3813.
7. Балахтар К.С. Резильєнтність викладача ЗВО в умовах військового стану. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія : збірник наукових праць. Київ : Національний авіаційний університет. Вип. 1(20). 2022. С. 55–62.
8. Masten A.S. Ordinary Magic: Resilience Processes in Development. American Psychologist, 2001. 56 (3), Р. 227–238. URL: https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0003-066X.56.3.227.
9. Rutter M. Resilience as a Dynamic Concept. Development and Psychopathology. 2012. 24(2), Р. 335–344. DOI: https://doi.org/10.1017/S0954579412000028.
10. Bonanno G. Loss, trauma, and human resilience: have we underestimated the human capacity to thrive after extremely aversive events? American Psychologist, 2004. 59 (1), Р. 20–28. https://doi.org/10.1037/0003-066X.59.1.20
11. Fletcher D. & Sarkar M. (2013). Psychological Resilience: A Review and Critique of Definitions, Concepts, and Theory. European Psychologist, 2013. 18(1). Р. 12–23. http://dx.doi.org/10.1027/1016-9040/a000124.
12. Southwick S.M., Bonanno G.A., Masten A.S., Panter-Brick C., & Yehuda R. Resilience Definitions, Theory, і Challenges: Interdisciplinary Perspectives. European Journal of Psychotraumatology, 2014. Vol. 5. Issue 1, Article 25338. https://doi.org/10.3402/ejpt.v5.25338.
13. Windle G. What is Resilience? A Review and Concept Analysis. Reviews in Clinical Gerontology, 2011. 21(2). P. 152–169. https://doi.org/10.1017/S0959259810000420.
14. De Dreu C.K., & Gelfand M.J. Conflict in the Workplace: Sources, functions, and dynamics across multiple levels of analysis. The Psychology of Conflict and Conflict Management in Organizations. 2008. 512 р. https://doi.org/10.4324/9780203810125.
15. Deutsch M. The Resolution of Conflict, Constructive and Destructive Processes. Yale University Press, New Haven. 1973. Vol. 17. Issue 2, https://doi.org/10.1177/000276427301700206.
16. Afzalur Rahim M. Toward a theory of managing organizational conflict. International Journal of Conflict Management, 2002. Vol. 13. No. 3. P. 206–235. https://doi.org/10.1108/eb022874.
Опубліковано
2024-04-11