ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: ЗВО, студенти, фізичне виховання, фізична підготовленість, фізична культура, навчання

Анотація

Реформування системи освіти України потребує належної уваги до всіх елементів цього процесу, зокрема фізичного виховання здобувачів. Сучасна проблематика раціоналізації перетворень в поточних безпекових умовах вимагає аналізу особливостей викладання фізичного виховання у ЗВО. Мета – визначити поточний стан викладання фізичного виховання у ЗВО. Матеріал і методи дослідження: педагогічне моделювання та прогнозування; аналіз, синтез, узагальнення, конкретизація. Отримані результати. Виявлено, що навчальний процес з фізичного виховання у ЗВО регламентується державними нормативно-правовими актами. Проте в умовах розширення автономії закладів освіти зростає роль внутрішньої регуляції у ЗВО щодо особливостей організації фізичного виховання здобувачів освіти. Встановлено, що здебільшого у ЗВО отримує розвиток традиційна модель побудови процесу фізичного виховання здобувачів. Проте останнім часом розвиваються й інші моделі, що мають переваги стосовно максимального розвитку індивідуальних фізичних здібностей здобувачів, а також формування їх фізичної підготовленості з урахуванням потреб майбутньої професії. Проте становлення моделей фізичного виховання як повноцінних складових системи ускладнюється через проблеми, пов’язані з особливостями навчання у воєнний час та дистанційного/асинхронного викладання. Вони потребують вирішення не як окремі питання у структурі освітнього процесу, а в контексті вдосконалення всієї системи фізичного виховання з урахуванням досягнення мети збереження здоров’я студентської молоді. Висновки. Таким чином, встановлено основні моделі організації процесу фізичного виховання у ЗВО та їх можливості у забезпеченні якості освітнього процесу в умовах сьогодення. Зазначено, що сучасна система фізичного виховання ЗВО потребує корекції відповідно до поточних умов та майбутньої трансформації освітнього процесу. Встановлено, що існують проблеми організації навчання та контролю успішності здобувачів вищої освіти, а також якості процесу фізичного виховання на тлі збереження сталих форм його реалізації у освітньому середовищі.

Посилання

1. Бабаджанян В., Семаль Н., Беседа Н. Сучасний стан фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти під час війни в Україні. Наука і техніка сьогодні. 2023. № 2(16). С. 167–176.
2. Мартинова Н. П. Самостійні заняття в системі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. 2019. № 4(327). С. 62–70.
3. Корягін В., Блавт О. Сучасні виклики модернізації у фізичному вихованні студентів закладів вищої освіти. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. 2020. С. 93–97.
4. Оксьом П., Бережна Л. Нормативно-правові та управлінські проблеми викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у закладах вищої освіти України. Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. 2021. С. 105–114.
5. Круцевич Т., Саїнчук М., Підлетейчук Р. Причини політики девальвації фізичної підготовки в системі фізичного виховання в закладах освіти України. Спортивний вісник Придніпров’я. 2018. № 1. С. 169–174. 6. Панчук А., Панчук І., Бутенко Т. Удосконалення системи фізичного виховання студентів ЗВО як педагогічна проблема. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2020. № 2(25). С. 118–125.
7. Пермяков О., Оніщук Л., Йопа Т., Остапов А. Сучасна система фізичного виховання в умовах ЗВО. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. 2020. № 13. С. 102–112.
8. Щербиніна М.Б., Глоба Т.А. Підходи щодо організації фізичного виховання у закладах вищої освіти. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. 2020. № 1(332). С. 202–212.
9. Корольова Н.Ю. Педагогічні проблеми навчання студентів дисципліні «Фізичне виховання» в сучасних умовах. Науковий вісник Льотної академії. Серія : Педагогічні науки. Зб. наук. праць. 2019. С. 150–154.
10. Пішак О.В., Романів Л.В., Поліщук Н.М. Сучасні тенденції фізичного виховання, спорту та здоров’я людини в національній системі освіти. Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. № 79. С. 53–59.
Опубліковано
2023-09-14
Як цитувати
Єфременко, А. М., Казак, В. Ю., Петренко, В. І., НедбайлоI. А., & Фоменко, В. В. (2023). ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Фізичне виховання та спорт, (2), 5-12. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-2-01
Розділ
РОЗДІЛ I. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ