ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ»

Ключові слова: студенти, професійні компетентності, нова українська школа, майбутній вчитель фізичної культури

Анотація

У результаті теоретичного аналізу наукової літератури виявлено, що державна освітня політика розпочала процеси реформування шкільної освіти і має нові програми з фізичної культури для учнів початкових класів та середнього шкільного віку уже декілька років. Проте проблема постає з іншого боку – це компетентність учителів фізичної культури. Потрібне миттєве реагування закладів вищої освіти щодо перегляду змісту освітнього процесу, починаючи з приведення у відповідність змісту освітньо-професійних програм підготовки учителів фізичної культури і закінчуючи організацією самого процесу навчання студентів. Відповідно до Концепції «Нової української школи» головною навичкою дітей є їхнє уміння використовувати набуті знання та уміння, отримані в процесі навчання, для вирішення повсякденних проблем і життєвих ситуацій, а заняття фізичною культурою повинні увійти до звички учня. Отже, вимоги до професійних умінь та навичок студентів набувають нового наповнення і потребують розгляду з іншого боку. Практична діяльність викладачів закладу вищої освіти вказує на необхідність перш за все повернути престиж професії вчителя фізичної культури. Тож підвищення мотиваційної складової професійної компетентності студентів має бути першочерговим завданням вищої школи. Базисом щодо реалізації Концепції НУШ має бути сформованість у майбутніх учителів фізичної культури також рефлексивної компетентності. У дослідженні здійснено спробу окреслити основні напрями змін у змісті професійної освіти майбутніх учителів фізичної культури в закладі вищої освіти фізкультурного профілю у поєднанні з викликами Нової української школи. Подано деякі аспекти практичного досвіду формування у студентів відповідних до змін компетентностей в рамках вивчення освітньої компоненти «Вступ до спеціальності і техніка безпеки». Важливим щодо змін в освіті вважаємо формування в студентів соціальних навичок (soft skills), перш за все це креативність, робота в команді, критичне мислення, взаємодія з людьми, лідерство. Ці навички є прогресивними в сучасному життєвому просторі.

Посилання

1. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі: теорія та методика : монографія. Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2020. 552 с.
2. Степанченко Н.І. Система професійної підготовки учителів фізичного виховання : монографія. Львів : Піраміда, 2016. 652 с.
3. Чиженок Т. М., Коваленко Ю. О. Професійна майстерність учителя фізичної культури : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Фізична культура і спорт» освітньо-професійної програми «Фізичне виховання». Запоріжжя : ЗНУ, 2019. 109 с.
4. Коваленко Ю.О. Вступ до спеціальності «Фізичне виховання» : навчальний посібник. Запоріжжя : ЗНУ, 2020. 65 с.
Опубліковано
2023-09-14
Як цитувати
Коваленко, Ю. О., Парій, С. Б., Конох, А. П., & Соколова, Л. О. (2023). ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ». Фізичне виховання та спорт, (2), 13-17. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-2-02
Розділ
РОЗДІЛ I. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 3 > >>