УДОСКОНАЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ГАНДБОЛІСТОК

Ключові слова: гандбол, жінки, загальна фізична підготовленість, спеціальна фізична підготовленість, інноваційна програма

Анотація

Сучасний спорт постійно розвивається, що вимагає адаптації та модернізації підготовчих програм. Розробка та впровадження нових методик тренувань, які враховують останні наукові досягнення та інновації, є ключовими для забезпечення конкурентоспроможності спортсменів. Гандбол як вид спорту характеризується високою конкурентоспроможністю та потребою у неперервному поліпшенні фізичних здібностей спортсменів. Саме тому вдосконалення фізичної підготовленості гарантує кращу продуктивність та ефективність змагальної діяльності. Удосконалення підготовленості гандболісток є важливим для досягнення стандартів, які вимагаються на міжнародній арені, що дозволяє гравцям ефективно конкурувати на найвищому рівні. Мета дослідження – розробити програму для вдосконалення загальної та спеціальної фізичної підготовленості жіночої гандбольної команди «Галичанка». Об’єкт дослідження – навчально-тренувальний процес жіночої гандбольної команди «Галичанка». Предметом дослідження є динаміка показників загальної та спеціальної фізичної підготовленості жіночої гандбольної команди «Галичанка» під впливом розробленої програми. Суб’єкт дослідження – спортсменки гандбольної команди «Галичанка». Результати дослідження. В експериментальній групі спостерігалося значне підвищення середнього рівня фізичної витривалості (від 7,4±0,5 до 8,6±0,3 на шкалі витривалості, t=4,21, p<0.05). У контрольній групі не було виявлено статистично значущих змін у показниках фізичної витривалості (від 7,3±0,6 до 7,4±0,6, t=0,33, p>0.05). Аналіз даних виявив значущу статистичну різницю між кінцевими показниками експериментальної та контрольної груп (p<0.05). Удосконалення показників загальної та спеціальної фізичної підготовленості спортсменок є актуальним з огляду на потребу відповідати зростанню вимог у гандболі. Ефективність програми тренувань безпосередньо впливає на рівень гри, витривалість і загальну фізичну форму дівчат. Особливо це важливо в умовах сучасного спортивного ритму, де висока інтенсивність змагань вимагає від них постійного підвищення своїх фізичних здібностей. Результати дослідження демонструють, що розроблена програма ефективно впливає на покращення фізичної витривалості у професійних гандболісток порівняно з традиційними методами, що підкреслює значимість інноваційних підходів у тренувальному процесі, які можуть бути адаптовані до індивідуальних потреб та цілей жіночої гандбольної команди «Галичанка». Висновки. Результати, отримані в ході цього дослідження, надають достатні підстави для підтвердження гіпотези про ефективність запропонованої програми. Аналітичне порівняння показників до та після застосування програми виявило статистично значуще поліпшення, що вказує на високу ефективність втіленої методології. Таким чином, ретельно спланована та належно виконана програма демонструє свою важливість та практичну значущість у контексті досягнення встановлених дослідницьких цілей.

Посилання

1. Psychophysiological state of female handball players with different game roles / G. Korobeynikov, V. Potop, M. Ion, l. Korobeynikova, O. Borisova, V. Tishchenko, O. Yarmak, I. Tolkunova, M. Mospan, I. Smoliar. Journal of Physical Education and Sport. 2019. Vol. 19 (3). Art. 248. P. 1698–1702.
2. Functional fitness assessment of elite athletes / M. Malikov, V. Tyshchenko, N. Bogdanovska, V. Savchenko, N. Moskalenko, S. Ivanenko, D. Vaniuk, A. Orlov, S. Popov. Journal of Physical Education and Sport. 2021. Vol. 21 (1). Art 36. P. 374–380.
3. The psychophysiological status of the handball players in pre-competitive period correlated with the reactions of autonomic nervous system / V. Tyshchenko, G. Lisenchuk, T. Odynets, P. Piptyk, O. Bessarabova, L. Galchenko, I. Dyadechko. Advances in Rehabilitation. Postępy Rehabilitacji. 2020. Vol. 34 (1). P. 40–46.
4. The concept of building control for certain components of the system for training handball players / V. Tyshchenko, G. Lisenchuk, T. Odynets, I. Cherednichenko, O. Lytvynenko, N. Boretska, Z. Semeryak. Journal of Physical Education and Sport. 2019. Vol. 19 (4). Art 200. P. 1380–1385.
5. Valeria T., & Olexander, P. Control of general and special physical preparedness by qualified handballers. Journal of Physical Education and Sport. 2015. Vol. 15 (2). Art 43. P. 287–290.
6. Valeria, T., Pavel, P., Olena, B., Lia, G., Maria, S., Anna, S., & Olga, S. Testing of control systems of highly qualified handball teams during the annual training macrocycle. Journal of Physical Education and Sport. 2017. Vol. 17 (3). Art 196. P. 1977–1984.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Андронов, В. М., Тищенко, Д. Г., & Осадчий, Д. А. (2023). УДОСКОНАЛЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗАГАЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ГАНДБОЛІСТОК. Фізичне виховання та спорт, (4), 73-80. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-4-09
Розділ
РОЗДІЛ III. ОЛІМПІЙСЬКИЙ І ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>