МЕТОДИ БОРОТЬБИ З ДОПІНГОМ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПОРТІ

Ключові слова: допінг-тест, заборонені стероїди, навантаження, спортсмени, відновлення, антидопінгові заходи, сучасний спорт, спортивна підготовка, нормативні документи.

Анотація

У статті розглянуто проблему боротьби з використанням спортсменами різних допінгів та заборонених стероїдів для підвищення спортивних результатів. Зазначено, що найважливіша і дуже болісна проблема українського та світового спорту – вживання недозволених препаратів та боротьба з ним. Це неприємна реальність сучасного спорту. Визначено, що допінг – це запровадження чи застосування спортсменами різних видів фармакологічних препаратів чи методів, які підвищують працездатність організму. У статті надаються перспективи вирішення допінгової проблеми і пропонуються заходи реагування. Проаналізовано нормативно-правові акти міжнародного рівня та національного законодавства, визначено роль ВАДА при розробці антидопінгових інформаційно-освітніх програм для молодого покоління спортсменів. Показано реалізацію різноманітних програм, які орієнтовані на боротьбу з допінгом, необхідність контролю, який потрібно проводити на різних стадіях спортивної підготовки. У статті визначено педагогічні та організаційні питання проблеми боротьби з допінгом у спорті. Розроблено антидопінгові заходи, які рекомендовані до застосування у системі дитячо-юнацької спортивної освіти та у закладах вищої освіти фізкультурно-спортивного профілю. Процес підготовки до змагань сьогодні займає багато часу і містить, як правило, щоденні тренування, однак для відпочинку та відновлення фізичної працездатності вільного часу недостатньо. Тому для покращення спортивних результатів та реабілітації атлетів незамінною частиною спортивної науки повинні стати розробки нових методик. Потрібно провести правильну межу між харчовою добавкою та допінгом. Зазначено, що застосування допінгу завдає непоправної шкоди здоров’ю спортсмена. Використання допінгу у спорті вбиває ідею чесних та «чистих» змагань, що є основою спорту та олімпійського руху. Необхідне активне впровадження у тренувальний та змагальний процеси політики, спрямованої на виховання моральних принципів чесної спортивної конкуренції, усвідомлення кожним спортсменом, спортивним лікарем, тренером смертельної небезпеки, яку несуть допінги.

Посилання

1. Акуленко Т.М. Правові аспекти міжнародного співробітництва щодо антидопінгової діяльності. Актуальні проблеми політики. 2018. Вип. 62. С. 152–165.
2. Антидопінгова конвенція (ETS N 135). Страсбург, 16 листопада 1989 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_228#Text.
3. Міжнародна конвенція про боротьбу з допінгом у спорті. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/952_007#Text.
4. Про антидопінгову діяльність у спорті : Закон України від 26.01.2022 р. № 2011-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-20#Text.
5. Про утворення Національного антидопінгового центру : Постановa Кабінету Міністрів України від 25.07.2002 р. № 1063. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1063-2002-%D0%BF#Text.
6. Про затвердження Антидопінгових правил : Наказ Національного антидопінгового центру України від 15.12.2020 р. № 30. URL: https://nadc.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/2021_NADC-Ukraine-ADR_UA_2020-12-15_001.pdf.
7. Ізмайлова О.В., Щербак Ю.Є. Допінг і боротьба з ним : методичний посібник. Полтава : ПДПУ ім. В.Г. Короленка, 2005. 72 c.
Опубліковано
2023-12-19
Як цитувати
Сергатий, М. О., Сергата, Н. С., & Кий, О. Г. (2023). МЕТОДИ БОРОТЬБИ З ДОПІНГОМ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПОРТІ. Фізичне виховання та спорт, (4), 140-146. https://doi.org/10.26661/2663-5925-2023-4-17
Розділ
РОЗДІЛ III. ОЛІМПІЙСЬКИЙ І ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ