Цілі та проблематика

Науковий журнал «Acta Biologica Ukrainica» є фаховим, рецензованим виданням. У журналі публікуються результати експериментальних і польових досліджень, а також оглядові статті.

Журнал дотримується політики відкритого доступу статей та безкоштовної публікації для авторів та читачів, підтримує принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями. Журнал декларує швидку публікацію рукописів після їх прийняття до друку.

Метою журналу є поширення біологічних знань, створення майданчику для обговорення ідей та результатів досліджень серед вітчизняними та зарубіжними науковцями, розвиток міжсекторальної комунікації. Журнал публікує наукові матеріали з усього світу, при цьому першочергова увага приділяється проблемам регіонального та всеукраїнського рівня.

Основними завданнями журналу є:

 • Ознайомлення академічної, освітньої та професійно спрямованої аудиторії із сучасними теоріями, дослідженнями та розробками в галузі біології;
 • Зближенню науки і практики, пошуку можливостей впровадження результатів наукових досліджень у вирішення широкого спектру біологічних проблем;
 • Розвиток регіонального та міжнародного співробітництва, сприяння поширенню результатів досліджень українських вчених на міжнародному рівні.

У журналі публікуються оригінальні статті, що відзначаються високим науковим рівнем підготовки, містять глибокий самостійний аналіз сучасних проблем розвитку науки.

До друку приймаються статті українською та англійською мовами за спеціальністю 091 «Біологія» за такими науковими напрямами:

 • Біоекологія
 • Біоорганічна хімія
 • Біохімія
 • Генетика, фізіологія рослин та прикладна ботаніка
 • Гідробіологія
 • Зоологія
 • Імунологія
 • Іхтіологія та аквакультура
 • Мікробіологія
 • Паразитологія
 • Фізіологія людини та тварин