Контакти

Редакція журналу «Педагогічні науки: теорія та практика»

вул. Жуковського, 66, корп. 4, ауд. 323, м. Запоріжжя, Україна, 69095

Телефон: +38 (066) 53 57 687

Електронна пошта: editor@pedagogics.journalsofznu.zp.ua

Офіційний сайт: www.journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics