Вплив екстрактів чорноморських водоростей-макрофітів на показники проростків м’якої пшениці

  • М. Т. Собітняк
  • Ф. П. Ткаченко
Ключові слова: екстракти водоростей Ulva compressa¸ Polysiphonia sanguinea, Pylaiella littoralis, проростки Triticum aestivum, довжина пагона, сумарна довжина коренів, сумарна кількість коренів, сира маса, суха маса, вміст пігментів

Анотація

Останнім часом у багатьох країнах світу віддається перевага використанню регуляторів росту, отриманих із біологічних об’єктів, оскільки вони краще засвоюються рослинами та в екологічному плані більш прийнятні. У результаті досліджень учених низки країн доведена можливість використання як джерел стимуляторів росту біомаси морських водоростей. Однак в Україні це питання залишається маловивченим. З огляду на наявні дані літератури встановлено, що прибережжя Чорного моря містить значні запаси та широке біологічне різноманіття морських рослинних ресурсів, до складу яких входить значний спектр біологічно активних речовин. У роботі з’ясовується вплив екстрактів із чорноморських водоростей-макрофітів із відділів Ochrophyta ( Phaeophyceae), Rhodophyta та Chlorophyta на біометричні показники та вміст пігментів у проростках пшениці в лабораторних умовах. Матеріалом для дослідження слугувало насіння озимої м’якої пшениці Triticum aestivum L. сорту «Асканійська», яке пророщувалося в екстрактах морських макроводоростей. Екстракти готували зі свіжозібраної рослинної маси таких видів водоростей, як Pylaella littoralis Kjellm., Polysiphonia sanguinea (C. Agardh) Zanard. та Ulva compressa L. Водорості були відібрані у квітні в Одеській затоці Чорного моря з поверхонь твердих субстратів на глибині 0,5 м. Приготування екстрактів та експеримент проводився на основі попередньо апробованих методів. Пророщування впродовж тижня мали значний рістстимулюючий вплив. На 7-й день довжина пагона збільшилася на 12–19%, тоді як загальна довжина кореневої системи (без кореневих волосків) зросла на 27–43% порівняно з контролем. Встановлено стимулюючий ефект отриманих екстрактів на фотосинтетичний апарат проростків через значне збільшення кількісного вмісту хлорофілу а (на 19–42%), хлорофілу b (на 25–32%) і каротиноїдів (на 25–45%). Зазначено, що макроводорості Чорного моря є джерелом ростових речовин на етапі проростання насіння та мають перспективи застосування як підкормка та біостимулятори росту рослин.

Посилання

(1) Craigie, J.S. Seaweed extract stimuli in plant science and agriculture Journal of Applied Phycology, 2011, 23, pp. 371–393. https://doi.org/10.1007/s10811-010-9560-4.
(2) Шевченко, В.Н. (Федеральное государственное унитарное предприятие «Азовский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства»). Способ производства удобрения из морских водорослей. Патент России RU 2272799 C1, Февраль 8, 2004.
(3) Van Iersel, S.; Flammini, A. Algae-based biofuels: applications and co-products. FAO Environment and natural resources management working paper, 2010, 44, p. 23.
(4) Michalak, I.; Chojnacka, K. Algal extracts: Technology and advances. English Life Science, 2014, 14, pp. 581–591. https://doi.org/10.1002/elsc.201400139.
(5) Michalak, I.; Tuhy, Ł.; Chojnacka, K. Seaweed extract by microwave assisted extraction as plant growth biostimulant. Open Chemistry, 2015, 13, pp. 1183–1195. https://doi.org/10.1515/chem-2015-0132.
(6) Houssien, A.A.; Ismail, A.A.; Sabra, F.S. Bioactive substances extracted from seaweeds as a biocontrol agents, effects and identification. Journal Agriculture Resourse Kafer El-Sheikh University, 2011, 37, pp. 460–473.
(7) Battacharyya, D.; Babbohari, M.Z.; Rathor, P.; Prithiviraj B. et al. Seaweed extracts as biostimulants in horticulture Science Horticulture, 2015, 196, pp. 39–48. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2015.09.012.
(8) Mansori, M.M.; Chernane, H.; Latique, S.; Benaliat, A.; Hsissou, D.; Kaoua El. Effect of seaweed extract (Ulva rigida) on the water deficit tolerance of Salvia officinalis L. Journal Applied Phycology, 2016, 28, pp. 1363–1370. https://doi.org/10.1007/s10811-015-0671-9.
(9) Panda, D.; Pramanik, K.; Nayak, B.R. Use of seaweed extracts as plant growth regulators for sustainable agriculture. International Journal Bioresourse Stress Management, 2012, 3, pp. 404–411.
(10) Khan, W.; Rayirath, U.P.; Subramanian, S. Seaweed Extracts as Biostimulants of Plant Growth and Development. Plant Growth Regulators, 2009, 28, pp. 386–399. https://doi.org/10.1007/s00344-009-9103-x.
(11) Ткаченко, Ф.П. Морські водорості-макрофіти України (північно-західна частина Чорного моря). Одеса: Астропринт, 2011, с. 89–93.
(12) Ткаченко, Ф.П. Влияние водных экстрактов из морских водорослей на начальные этапы развития твердой пшеницы. Регуляция роста, развития и продуктивности растений: тезисы докладов IV Международной научной конференции, Минск, Беларусь, 26–28октября 2005 г. Минск: Колорград, 2005, с 231.
(13) Ткаченко, Ф.П.; Топтиков, В.А. Экстракты водорослей как стимуляторы начальных этапов развития растения ячменя. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Біологія», 2008, 7 (814), с. 199–204.
(14) Ткаченко, Ф.П.; Ружицька, О.М. Вплив екстрактів водоростей на інтенсивність проростання і початковий ріст насіння пшениці. Наукові записки Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Біологія», 2008, 4 (38), с. 35–39.
(15) Мусатенко, Л.І.; Кабузенко, С.М.; Володькін, С.А.; Омельченко, О.В. Вплив витяжки з водоростей Cystosiera barbata на адаптацію рослин пшениці до сольовому стресу. Екосистеми, їх оптимізація та охорона, 2009, 20, с. 100–104.
(16) Коробко, В.В.; Касаткин, М.Ю. Большой практикум по физиологии растений. Саратов: СГУ, 2017, с. 50–54.
(17) Доспехов, Б.A. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований), 5-e изд., доп. и перераб. Москва: Агропромиздат, 1985, с. 193–196.
(18) Anantharaj, M.; Venkatesalu, V. Effect of seaweed liquid fertilizer on Vigna catajung. Seaweed Res. Utiln., 2001, 23, pp. 33–39.
(19) Gireesh, R.; Haridevi, C.K.; Salikutty, J. Effect of Ulva lactuca extraction growth and proximate composition of Vigna unguiculata (L.). Walp. J. Res. Biol., 2011, 8, pp. 624–630.
(20) Castellanos-Barriga, L.G.; Santacruz-Ruvalcaba, F.; Hernández-Carmona, G. et al. Effect of seaweed liquid extracts from Ulva lactuca on seedling growth of mung bean (Vigna radiata). Journal of Applied Phycology, 2017, 29, pp. 2479–2488. https://doi.org/10.1007/s10811-017-1082-x.
Опубліковано
2022-05-10
Як цитувати
Собітняк, М. Т., & Ткаченко, Ф. П. (2022). Вплив екстрактів чорноморських водоростей-макрофітів на показники проростків м’якої пшениці. Acta Biologica Ukrainica, (1), 57-62. https://doi.org/10.26661/2410-0943-2021-1-06
Розділ
РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДНИЦЬКІ СТАТТІ