ЧИСТИЙ ЗГИН СМУГИ (БАЛКИ) ІЗ ДВОМА СПІВВІСНИМИ ТРІЩИНАМИ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИМИ ДО ЇЇ ОСІ, ОДНА З ЯКИХ ЗНАХОДИТЬСЯ В ЗОНІ СТИСКАЛЬНИХ НАПРУЖЕНЬ

Ключові слова: чистий згин, смуга (балка), тріщина, гладкий контакт берегів тріщини, комплексні потенціали, задачі лінійного спряження, коефіцієнти інтенсивності напружень, критичне навантаження

Анотація

У роботі досліджена задача про чистий згин зосередженою смуги (балки) з двома співвісними наскрізними тріщинами різної довжини, береги яких вільні від зовнішнього навантаження. Тріщини перпендикулярні до осі балки, причому одна з тріщин частково знаходиться в зоні стискальних напружень, так що її береги частково гладко контактують, тобто в області контакту берегів тріщини має місце рівність контактних напружень та відповідних компонент переміщень, а дотичні напруження рівні нулю. Друга тріщина перебуває в зоні розтягувальних напружень. Використовуючи методи теорії функцій комплексної змінної та комплексні потенціали двовимірної теорії пружності, розв’язок задачі зведено до задач лінійного спряження, отримано явний вигляд для комплексних потенціалів та коефіцієнтів інтенсивності напружень. Записано рівняння для знаходження параметра, за допомогою якого визначають довжину області контакту берегів тріщини. На основі енергетичного критерію руйнування знайдено критичне значення згинального моменту, при якому смуга (балка) зруйнується. Проведено числовий аналіз задачі, з якого випливає, що при наближенні неконтактуючої тріщини до контактуючої область контакту останньої зменшується, а при її віддаленні наближається до області контакту для одинокої контактуючої тріщини, одна вершина якої знаходиться в зоні стискальних напружень балки, а інша – в зоні розтягувальних напружень. Зауважимо, що руйнування балки може відбуватися як з вершини контактуючої тріщини, яка знаходиться в зоні розтягувальних напружень балки, так і з вершини неконтактуючої тріщини залежно від її положення і розмірів. При цьому повністю контактуюча тріщина не впливає на напружено- деформований стан балки.

Посилання

1. Моссаковский В.И., Загубиженко П.А. Об одной смешанной задаче теории упругости для плоскости, ослабленной прямолинейной щелью. Докл. АН СССР. 1954. 94, № 4. С. 409–412.
2. Грилицкий Н.Д., Кит Г.С. О напряженном состоянии в окрестности трещины с частично контактирующими берегами. Мат. методы и физ.-мех. поля. 1978. № 8. С. 35–39.
3. Гриліцький Д.В., Луцишин Р.М. Напруження в пластинах з коловою лінією розмежування граничних умов. Львів: Вищ. шк., 1975. 116 с.
4. Лозовий Б.Л., Панасюк В.В. Некоторые задачи изгиб полосы с прямолинейной трещиной. Изв. АН СССР. ОТН. 1962. № 1. С. 138–143.
5. Панасюк В.В. Вибрані праці (1954-1970). НАН України. Фіз.-мех. інститут ім. Г.В. Карпенка. Львів, 2001. 450 с.
6. Саврук М.П. Двумерные задачи упругости для тел с трещинами. К.: Наук. думка, 1981. 324 с.
7. Фильштинский Л.А., Хворост В.Ф. Температурные напряжения в остывающем теле, ослабленном трещиной, с учетом контакта ее берегов. Физ.-хим. механика материалов. 1985. 21, № 3. С. 85–88.
8. Guz A.N., Zozulya V.V. Elastodynamic unilateral contact problems with friction for bodies with cracks. Int. Appl. Mech. 2002. 8, No. 8. P. 895–932.
9. Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической теории упругости. Москва: Наука, 1966. 707 с.
10. Божидарник В.В., Сулим Г.Т. Елементи теорії пластичності та міцності. Т.2. Львів: Світ, 1999. 420 с.
11. Hui C.Y., Zehnder A.T. A theory for the pasture of thin plates subjected to bending and twisting moments. International Journal of fracture. 1993. Vol. 61. P. 211–229.
12. Zehnder A.T., Viz M.J. Fracture mechanics of thin plates shells under combined membrane, bending and twisting loads. Applied Mechanics Reviews. 2005. Vol. 58. P. 37–48.
Опубліковано
2021-09-06
Як цитувати
Опанасович, В. К., Слободян, М. С., & Білаш, О. В. (2021). ЧИСТИЙ ЗГИН СМУГИ (БАЛКИ) ІЗ ДВОМА СПІВВІСНИМИ ТРІЩИНАМИ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНИМИ ДО ЇЇ ОСІ, ОДНА З ЯКИХ ЗНАХОДИТЬСЯ В ЗОНІ СТИСКАЛЬНИХ НАПРУЖЕНЬ. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 44-50. https://doi.org/10.26661/2413-6549-2021-1-05

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають