ОГЛЯД ЗАСТОСУВАНЬ ТЕОРІЇ ГРАФІВ У РОЗРОБЦІ ТА ОБСЛУГОВУВАННІ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ

Ключові слова: граф, теорія графів, розробка програмних систем, обслуговування програмних систем, застосування теорії графів

Анотація

Теорія графів здобула неабияку популярність у великій кількості сфер застосування завдяки своїй універсальності, в тому числі зручності моделювання та наочності візуалізації. Загалом, у вигляді графу можна представити довільну модель об’єктів реального світу та зв’язків між ними, що дозволяє застосовувати до нього будь-які відомі алгоритми та піддавати іншим видам подальшого аналізу. Теоретичні основи графів також широко використовуються у cфері дослідження операцій. Наприклад, завдання комівояжера, пошук найменшого кістякового дерева у зваженому графі, знаходження найкоротшого шляху між двома вершинами та інші. Метою цієї роботи є саме аналіз практичного застосування теорії графів як безпосередньо в розробці програмного забезпечення, так і для його розробки, а також у разі подальшого обслуговування та підтримки програмних систем. Окрім використання теоретичних основ графів в інших галузях науки, теорія графів також знайшла широке застосування у вирішенні багатьох практичних задач у великому спектрі життєдіяльності людини, як-то у хімії, соціології, логістиці, біології, економіці, техніці та ін. Так само і в розробці програмного забезпечення теорія графів посіла своє почесне місце. За її допомогою вирішуються задачі багатьох різних видів, як у процесі розробки програм, так і для розвитку самої програмної інженерії. У результаті проведеної роботи з аналізу можливостей практичного застосування теорії графів для розробки та обслуговування програмних систем було виявлено той факт, що на більшості етапів циклу розробки програмного забезпечення графи використовуються тільки для моделювання та візуалізації різних видів інформації, проте майже відсутній автоматизований алгоритмічний аналіз отриманих моделей. Це може свідчити про наявність перспективного напряму для пошуку додаткових можливостей застосування графів у процесах розробки програмного забезпечення.

Посилання

1. K. Appel and W. Haken. Every Planar Map is Four Colorable. Bull. Amer. Math. Soc. 82, 1976. Pp. 711–712.
2. Narasingh Deo. Graph theory with applications to engineering and computer science, Prentice Hall of India, 1990.
3. Jonathan L. Gross, Jay Yellen. Graph Theory and Its Applications: 2nd edition, Chapman and Hall/CRC, 2005.
4. The C4 model for visualising software architecture. URL: https://c4model.com.
5. John P. Hayes. A graph Model for Fault Tolerant Computing Systems, IEEE, September 1976.
6. Perri Mehonen, Janne Riihijarvi, Marina Petrova. Automatic Channel allocation for small wireless area networks using graph coloring algorithm approach. IEEE, 2004.
7. Tom Leighton. Mathematics for Computer Science, MIT, 2010. URL: https://ocw.mit.edu/courses/6-042jmathematics-for-computer-science-fall-2010/pages/readings/.
8. Nygren Erik, Sitaraman Ramesh K., Sun Jennifer. The Akamai Network: A Platform for High-Performance Internet Applications.
9. Understand the.NET Compiler Platform SDK model. URL: https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/roslyn-sdk/compiler-api-model.
10. Shariefuddin Pirzada and Ashay Dharwadker. Applications of graph theory. Journal of the Korean Society for Industrial and applied Mathematics, Volume 11, No. 4, 2007.
Опубліковано
2023-01-03
Як цитувати
Москалик, Д. О., Антонюк, Д. С., Вакалюк, Т. А., Огінський, Є. В., & Ковалевський, В. В. (2023). ОГЛЯД ЗАСТОСУВАНЬ ТЕОРІЇ ГРАФІВ У РОЗРОБЦІ ТА ОБСЛУГОВУВАННІ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ. Computer Science and Applied Mathematics, (1), 75-82. https://doi.org/10.26661/2413-6549-2022-1-09
Розділ
РОЗДІЛ II. ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають