ДОСВІД ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ

Ключові слова: інформаційні технології, ІТ-фахівці, світовий досвід, провідні університети світу, підготовка

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі – аналізу досвіду підготовки бакалаврів у галузі інформаційних технологій у провідних країнах світу. У сучасних умовах система вищої освіти потребує постійної модернізації, здатності випускати велику кількість спеціалістів з інформаційних технологій, здатних розвивати державу. Інформаційні технології дуже швидко розвиваються і є, власне, одним з інструментів розвитку країни. Саме тому одним із пріоритетів розвитку будь-якої країни є побудова інформаційного суспільства, що, безперечно, залежить від розвитку інформаційних технологій. Саме тому підготовці фахівців у галузі інформаційних технологій усе більше уваги приділяють не лише науковці всього світу, а й заклади вищої освіти для перегляду та переосмислення навчальних планів відповідно до вимог сьогодення. Підготовкою ІТ-фахівців у різних розрізах займалися багато вчених. Кожен із них приділяв увагу якійсь конкретно визначеній проблемі. У статті проаналізовано проблематику, яку досліджують вітчизняні науковці, що пов’язана з підготовкою фахівців з інформаційних технологій. Метою статті є аналіз підготовки бакалаврів у галузі інформаційних технологій у провідних країнах світу. Проаналізовано програми підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій у провідних закладах освіти світу за рівнем «бакалавр»: Delft University of Technology (Нідерланди), University of Cambridge (Велика Британія), University of Toronto (Канада), Carnegie Mellon University, Stanford University. Проведено детальний огляд навчальних планів підготовки фахівців з інформаційних технологій у зазначених університетах різних країн. Підсумовано, що навчальні плани підготовки бакалаврів у галузі інформаційних технологій є досить різними, адже у різних університетах вивчається різний спектр дисциплін, хоча є й багато схожих «універсальних» предметів, що є основою ІТ-галузі. Запропоновано закладам вищої освіти України для модернізації своїх навчальних планів брати собі за звичку переглядати навчальні плани раз на певний термін для порівняння із закладами освіти провідних країн світу. До перспектив подальших досліджень віднесено дослідження можливості інтеграції окремих курсів із провідних університетів світу до вітчизняних закладів освіти.

Посилання

1. Bachelor of Computer Science and Engineering. Delft University of Technology. URL: https://www.tudelft.nl/en/education/programmes/bachelors/cse/bachelor-of-computer-science-and-engineering.
2. Computer Science. University of Cambridge. URL: nhttps://www.undergraduate.study.cam.ac.uk/courses/computer-science.
3. Computer Science Program. University of Toronto. URL: https://artsci.calendar.utoronto.ca/section/Computer-Science#programs.
4. Computer Science Program. Carnegie Mellon University. URL: http://coursecatalog.web.cmu.edu/schools-colleges/schoolofcomputerscience/undergraduatecomputerscience/#bscurriculumtextcontainer.
5. Computer Science degree. Stanford University. URL: https://cs.stanford.edu/degrees/undergrad/Requirements.shtm.
6. Малихін О.В., Ярмольчук Т.М. Актуальні стратегії навчання у професійній підготовці фахівців з інформаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. № 76(2). С. 43–57. URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v76i2.2682.
7. Glazunova, O., Voloshyna, T., & Korolchuk, V. Розвиток «soft skills» у майбутніх фахівців з інформаційних технологій: методи, засоби, індикатори оцінювання. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2019. С. 93–106. URL: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2019s8.
8. Hafiiak, A., Shefer, O., Borodina, E., & Alyoshin, S. (2019). Formation of professional competence of future it specialists in institutions of higher education . Control, Navigation and Communication Systems. Academic Journal, 4(56), 40–42. URL: https://doi.org/https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.4.040.
9. Шліхта Г. Вплив сучасного стану розвитку IT-галузі України на проблему професійної підготовки IT-фахівців. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2022. С. 225–232. URL: https://doi.org/10.31652/2412-1142-2022-64-225-232.
10. Панченко Л.Ф. Підготовка майбутніх фахівців з інформаційних технологій до здійснення навчальної аналітики. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Серія «Педагогічні науки». 2015. Вип. 1(2). С. 89–96.
11. Неформальна освіта майбутніх фахівців з інформаційних технологій: організація, контент, інструменти / О.Г. Глазунова та ін. Фізико-математична освіта. 2020. Вип. 1(23). С. 29–35. URL: 10.31110/2413-1571-2020-023-1-005.
Опубліковано
2023-06-13
Як цитувати
Вакалюк, Т. А., Антонюк, Д. С., Новіцька, І. В., Марцева, Л. А., & Кот, Н. С. (2023). ДОСВІД ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 83-91. https://doi.org/10.26661/2786-5622-2023-1-12
Розділ
РОЗДІЛ IIІ. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають