ІМОВІРНІСНИЙ АЛГОРИТМ ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ СТУДЕНТАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

  • Б. О. Голешевич
Ключові слова: музичне мистецтво, науковий аспект, проектування, професійна педагогіка, система, евристичний генезис

Анотація

У статті розглянуто специфічні особливості вузівської дисципліни «Професійна педагогіка». Незважаючи на її музичну сутність, основні концептуальні положення викладаються з урахуванням загальнопедагогічних знань. До них насамперед належать компоненти педагогічної системи: мета, завдання, зміст, закономірності, закони, принципи, педагогічні умови, методи, оригінальні засоби викладання музики як навчальної дисципліни. Науковий аспект цього процесу полягає в осучасненні традиційних понять, їх модифікації та обґрунтуванні авторських парадигм утілення представленого предмета для студентів спеціальності «Музичне мистецтво».

Посилання

1. Качурин М. Г. Организация исследовательской деятельности учащихся на уроках литературы: кн. для учителя. Москва: Просвещение, 1988. 175 с.
2. Яконюк В. Л. Музыкальное образование в контексте глобализации культуры. Актуальные проблемы мировой художественной культуры: материалы междунар. науч. конф., Гродно, 25 – 26 апр. 2002 г.: в 2 ч. Гродно: ГрГУ, 2002. Ч. 1. С. 27 – 33.
3. Перельман Н. Е. В классе рояля. Ленинград: Музыка, 1975. 64 с.
4. Рева В. П. Духовно-телесная модель общения с музыкальным искусством. Актуальные проблемы педагогики искусства: материалы второй Междунар. науч.-практ. конф., Могилев, 22 – 23 апр. 2010 г. Могилев, 2010. С. 39 – 42.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Голешевич, Б. О. (2018). ІМОВІРНІСНИЙ АЛГОРИТМ ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ СТУДЕНТАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО». Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 16-21. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1105