РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

  • Н. В. Тягло
Ключові слова: педагог, Нова українська школа, дослідницька діяльність, дослідницька компетентність, освітнє середовище, післядипломна освіта

Анотація

У статті здійснений аналіз сутності дослідницької компетентності сучасного вчителя як особливої складової його професійної компетентності; розглянуті нормативні та наукові засади розуміння сутності дослідницької компетентності педагога, подана її загальна структура. У статті зазначено, що дослідницька компетентність учителя є нестійким особистісно-професійним явищем, яке має постійно цілеспрямовано розвиватися, активізуватися у системі післядипломної освіти. Ефективний розвиток дослідницької компетентності вчителя у системі післядипломної освіти забезпечує створення особливого освітнього середовища – просторово-предметного, навчально-професійного та соціального.

Посилання

1. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради молодим науковцям. Київ; Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. 278 с.
2. Гура О. І. Психолого-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу: теоретико-методологічний аспект: монографія. Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2006. 332 с.
3. Загвязинский В. И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие. Москва: Академия, 2010. 176 с.
4. Кравченко С. О. Узагальнення сутності дефініції «дослідницька компетентність». Young Scientist. 2018. № 2 (54). С. 265-268.
5. Наказ Міністерства соціальної політики України №1143 від 10.08.2018 «Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів загальної середньої освіти»». URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1143732-18
6. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. Київ: Літера ЛТД, 2018. 160 с.
7. Шквир О. Л. Специфіка дослідницької діяльності вчителя початкової школи. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2014. Випуск 3.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
Тягло, Н. В. (2018). РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 65-70. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1113