МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ І ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

  • А. А. Чумакова
Ключові слова: емоційна культура, педагогічні дослідження, визначення, особистісно-орієнтовний підхід, молодший школяр, емоції, культура

Анотація

У статті проаналізовано методологічні підходи щодо проблеми виховання емоційної культури молодших школярів. У ланках теоретичного дослідження розглянуто основні положення системного, культурологічного і особистісно-орієнтовного підходів, виявлено і сформульовано принципи виховання емоційної культури молодших школярів. Обґрунтовано, що структура емоційної культури молодших школярів містить сукупність компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, оцінно-регулятивного, діяльнісно-поведінкового. Спираючись на теорію і практику виховання емоційної культури молодших школярів, сформульовано принципи, реалізація яких забезпечує ефективність цього процесу.

Посилання

1. Бойко В. В. Энергия эмоций. Санкт-Петербург: Питер, 2004. 474 с.
2. Каган М. С. Философия культуры. Становление и развитие. Санкт-Петербург: Лань, 1998. 448 с.
3. Климова Т. Е., Шиндяева Е. А. Формирование культуры эмоционального самовыражения подростков общеобразовательной школы. Магнитогорск: МаГУ, 2007. 112 с.
4. Кудрявцев Т. В. Система проблемного обучения. Проблемное и программированное обучение. Москва: Советская Россия, 1973. С. 10-29.
5. Локарєва Г. В Культура спілкування соціального педагога: методичні рекомендації. Запоріжжя: ЗДУ, 2004. 48 с.
6. Пригожин И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. Москва: Прогресс, 1986. 432 с.
7. Роджерс К. Могу ли я быть фасилитатором в группе: хрестоматия по гуманитарной психологии. Москва: ИОИ, 1995. 113 c.
8. Третьяков П. И., Митин С. Н., Бояринцева. Н. Н. Адаптивное управление педагогическими системами. Москва: Академия, 2003. 368 с.
9. Яковлева Е. Л. Психология развития творческого потенциала личности. Москва: Флинта, 1997. 224 с.
Опубліковано
2017-12-26
Як цитувати
Чумакова, А. А. (2017). МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ І ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. Педагогічні науки: теорія та практика, (2), 38-44. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1151