ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НЕПЕРЕРВНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

  • Т. В. Джаман Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Ключові слова: післядипломна освіта, початкова освіта, неперервна освіта, педагогічні працівники, напрацювання, інклюзія

Анотація

Автором охарактеризовано особливості підготовки педагогічних кадрів для системи інклюзивної освіти. Провідними ідеями розвитку сучасної освіти є гуманізація та неперервність. Згідно з визначенням Міжнародної комісії з освіти XXI століття при ЮНЕСКО неперервна освіта повинна об’єднувати всю діяльність і ресурси в галузі освіти та спрямовувати їх на досягнення гармонійного розвитку потенційних здібностей особистості та прогресу в перетворенні суспільства. Наголошено на важливості принципових змін середньої, професійної та додаткової освіти. Зазначено, що процес підготовки педагогічних кадрів потребує поетапного опанування базових компетентностей. У межах концептуалізації інклюзивної педагогіки / педагогіки інклюзивної освіти зарубіжні науковці значну увагу приділяють дослідженню інклюзивних педагогічних підходів, які можуть бути корисними для всіх і які адаптовані незалежно від контексту до застосування у загальноосвітньому просторі. Відзначено важливість безперервного супроводу педагогів в практиці організації інклюзивної освіти. Вказано основним компонентом підготовки педагогів – обмін досвідом з колегами та роль наставників в супервізії вчителів. Розглянуто трактування понять «післядипломна підготовка» (in-service education), «розвиток педагогічного колективу» (staff development), «неперервний професійний розвиток» (Continuing Professional Development). Визначено суттєву характеристику сучасного англійського досвіду організації післядипломної педагогічної освіти. Зазначено провідні тенденції системи професійного розвитку вчителів. Виявлено фундаментальні заклади освіти Європейського Союзу, що займаються підвищенням кваліфікаційного рівня педагогічних працівників щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Зазначені три способи навчання з інклюзивної освіти, які запроваджені у Європі. Автором охарактеризовано загальні тенденції професійної підготовки учителів початкової освіти країн Східної Європи. Визначено взаємозв’язок професійної підготовки та впровадження подвійних освітніх програм у вищих закладах освіти. Досліджено практичний досвід підготовки педагогів у інклюзивній сфері на прикладі Технологічного університету Лулео (Швеція), Університету Тромсе, Університету Лапландії. Зазначено часткову можливість впровадження європейського досвіду неперервної освіти вчителів початкової школи з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами в українській практиці.

Посилання

1. Всебічний огляд галузі – Данія, 2012. Європейське агентство з розвитку спеціальної освіти. URL: http://www.european-agency.org/country-information/denmark/nationaloverview/complete-nationaloverview.
2. Всебічний огляд галузі – Фінляндія, 2012. Європейське агентство з розвитку спеціальної освіти. URL: http://www.european-agency.org/country-information/finland/nationaloverview/complete-nationaloverview.
3. Європейське агентство з розвитку спеціальної освіти [EADSNE] 2012. Портрет «Інклюзивного педагога». URL: http://www.european-agency.org/agency-projects/Teacher-Education-forInclusion/ Profile-of-Inclusive-Teachers.pdf.
4. Змушко А.М. Інклюзивна освіта – сучасна стратегія освіти осіб з особливостями психофізичного розвитку. Методологія та стратегії розвитку сучасної освіти: матеріали Міжнар. наук. конф., присвяченій 85-річчю Національного інституту освіти, Мінськ 11 грудня 2014 року. Мінськ : Наці- ональний інститут освіти. 2015. С. 209–215.
5. Кесялахті Е., Вяюрюнен С. Втілюючи в життя ідеї інклюзивної освіти: досвід сусідніх країн. Видавничий Центр Лапландського Університету Рованіемі. 2013. URL: https://narfu.ru/upload/ medialibrary/84c/publikatsiya-pretvoryaya-v-zhizn-idei-inklyuzivnogo-obrazovaniya_-opyt-sosednikhstran. pdf.
6. Ратнер Ф.Л., Сігал Н.Г. Історія становлення і розвитку ідей інклюзивної освіти: міжнародний дос- від. Грамота. 2012. № 12 (26). Ч. II. C. 162–167.
7. Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz: Nationaler Aktionsplan 2012-2020 der Österreichischen Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, Leichter Lesen. URL: https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/8/1/9/CH3434/CMS1461828480022/ nap_-_ nationaler_aktionsplan_behinderung_ll_pdfua.pdf.
8. Mattson E. H., Hansen A. M. Inclusive and exclusive education in Sweden: principals ‘opinions and experiences. European Journal of Special Needs Education. 2009. Vol. 24, Iss. 4. P. 465–472.
9. Girma Berhanu. University of Gothenburg even in sweden? Excluding the included: some reflections on the consequences of new policies on educational processes and outcomes, and equity in education. International journal of special education. 2010. Vol. 25, № 3. Р. 148–158.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Джаман, Т. В. (2020). ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НЕПЕРЕРВНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 11-17. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1431