НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ЗМІСТ

  • Г. П. Теклюк Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University
Ключові слова: метод викладання англійської мови як іноземної, цікава тема, досягнення реальних цілей, мотивація, інтерес

Анотація

Останнім часом навчання на основі змісту як засіб розвитку мовних здібностей стає все більш популярним. Воно має тісні зв’язки з проектною роботою, навчанням на основі завдань і цілісним підходом до викладання мови й стало особливо популярним у секторі середньої освіти державних шкіл (11–16 років). Навчання через зміст робить головний наголос на темі уроку. Під час заняття учні зосереджені на тому, щоб про щось дізнатися. Це може бути будь-що, що їх цікавить, від серйозної наукової теми до інформації про улюблену кінозірку або навіть останні новини чи пісня. Вони дізнаються про цю тему, використовуючи іноземну мову, а не рідну як інструмент для розвитку знань, і так вони розвивають свої знання з іноземної мови. Уважається, що це більш природний спосіб розвитку мовних здібностей, який схожий на те, як ми спочатку вивчаємо свою першу мову. У статті зазначається, що навчання через зміст може зробити вивчення мови більш захопливим і мотивуючим. Учні використовують мову для досягнення реальної мети, що робить їх більш незалежними та впевненими в собі. Студенти також можуть розвивати набагато ширші знання про світ за допомогою навчання через зміст, що сприяє вдосконаленню й задоволенню загальних освітніх потреб. Цей метод також дуже популярний серед викладачів EAP (англійська мова для академічних цілей), оскільки допомагає студентам розвивати важливі навчальні навички, такі як ведення нотаток, узагальнення та виділення ключової інформації з текстів. Також досліджено, що інформація з різних джерел, оцінка та реструктуризація цієї інформації допомагають студентам сформувати дуже цінні навички мислення, які потім можуть бути застосовані під час вивчення інших предметів. Використання групової роботи дає студентам змогу розвинути свої навички спільної роботи, які можуть мати велику соціальну цінність. Зазначено, що, оскільки навчання через зміст явно не зосереджується на вивченні мови, деякі студенти можуть відчувати розгубленість або навіть думати, що вони не вдосконалюють свої мовні навички. У такому разі варто дати учням певні види мовно-орієнтованих вправ, які допоможуть привернути увагу до мовних явищ і закріпити складну лексику чи граматичні моменти. Підсумовано, що увага до змісту навчання під час вивчення мови викликає зацікавленість в учнів і мотивує їх. Вони розуміють актуальність того, що вони вивчають, і що мова є засобом навчання.

Посилання

Breen M. Process syllabuses for the language classroom. C. Brumfit, (ed.). General English Syllabus Design – Curriculum and Syllabus Design for the General English Classroom (EFL Documents 118). Oxford : Pergamon Press for the British Council, 1984.
2. Brinton D., Snow А., M. Wesche. Content-based Second Language Instruction. Boston, MA : Heinle & Heinle, 1989.
3. Cameron L. Challenges for ELT from the expansion in teaching children. ELT Journal. 2003. № 57/2. Р. 105–12.
4. Howatt A.P.R. A History of English Language Teaching. Oxford : Oxford University Press, 1984.
5. Kumaravadivelu B. The name of the task and the task of naming: Methodological aspects of task-based pedagogy. G. Crookes and S. Gass (eds.). Tasks in a Pedagogical Context. Clevedon : Multilingual Matters Ltd, 1993.
6. Larsen-Freeman D., Anderson M. Techniques & Principles in Language Teaching. Oxford University Press, 2011.
7. Marsh D. (ed.). CLIL/EMILE European Dimension: Actions, Trends and Foresight Potential. European Commission, Public Services Contract DG 3406/001–001, 2002.
8. Mohan B. Language and Content. Reading, MA : Addison-Wesley, 1986.
9. Nunan D. Designing Tasks for the Communicative Classroom. Cambridge : Cambridge University Press, 1989.
10. Short D., Echevarría J. The Sheltered Instruction Observation Protocol: A Tool for Teacher–Researcher Collaboration and Professional Development. Educational Practice Report, Santa Cruz, CA and Washington, DC : Center for Research on Education, Diversity & Excellence, 1999.
11. Skehan P. Task-based instruction. Annual Review of Applied Linguistics : Foundations of Second Language Teaching, 1998. Volume 18.
12. Snow M. (1991). Content-based instruction: A method with many faces. Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics 1991: Linguistics and Language Pedagogy / J. Alatis (ed.). Washington, DC : Georgetown University Press 1991. Р. 461–470.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Теклюк, Г. П. (2020). НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ ЗМІСТ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 73-77. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1442