ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ІНФОРМАТИКИ

  • О. В. Шаран Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
  • В. Л. Шаран Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
  • С. В. Пугало Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Ключові слова: учні початкової школи, інтелект, гармонійний розвиток, основи інформатики, комп’ютер, методика

Анотація

У статті показано, що формування інтелектуальних здібностей молодшого школяра як невід’ємного складника гармонійного розвитку дитячої особистості є одним із важливих завдань сучасної початкової школи. Відзначається, що інформаційні технології, зокрема й «Сходинки до інформатики» як навчальний предмет, сьогодні посідають чільне місце в процесі інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра. Підкреслюється, що якісною характеристикою інтелектуально розвиненого учня є певний рівень сформованості його мислення. Розглядається вплив вивчення інформатики на розвиток мислення учня початкової школи й методичний супровід процесу інтелектуального розвитку молодшого школяра на уроці інформатики. Зокрема, відзначається, що проблемна організація навчання основ інформатики та правильний добір задач сприяють інтелектуальному розвитку учнів. Виділено вимоги до системи задач, що сприяють інтелектуальному розвитку молодших школярів. Розглянуто різні види мислення, які активно можна формувати за допомогою комп’ютерів, а саме: операційне, алгоритмічне, логічне і творче мислення. Наведено приклади прикладного програмного забезпечення, що спрямовані на розвиток інтелекту й адаптовані для навчання дітей молодшого шкільного віку. Підкреслено важливу роль створення тренінгового ігрового середовища та вказано види найбільш доцільних програмних ресурсів. Відзначено також важливість використання інтерактивних завдань і робіт- проєктів. Виділено типи ігрових програм, що сприяють інтелектуальному розвитку молодших школярів і які доцільно використовувати на уроках інформатики в початковій школі: закриті, відкриті й дослідницькі. Відзначено також позитивну роль комфортної психологічної атмосфери на уроці інформатики в початковій школі. Зроблено висновок, що інтеграція комп’ютера в освітній процес, його органічне поєднання з традиційними методами навчання з дотриманням виділених дидактичних умов позитивно впливають на розвиток інтелекту молодшого школяра.

Посилання

1. Гончаренко C. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 375 с.
2. Шаран О.В. Особливості інтелектуального розвитку молодших школярів на уроках математики та шляхи формування їх зацікавленості до навчання. Молодь і ринок. 2012. № 11 (94). С. 87–89.
3. Жижко Т. Місце і роль проблемного навчання в інтелектуальному розвитку особистості. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». 2002. Вип. 35. С. 28–33.
4. Шаран О.В., Левак Г.Р. Особливості формування пізнавального інтересу учнів початкової школи у процесі вивчення основ інформатики. Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування : збірник тез наук. робіт Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 25–26 жовт. 2019 р. Львів, 2019. Ч. 2. С. 99–102.
5. Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников: книга для учителей и классных руководителей. Москва : Просвещение, 1976. 303 с.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Шаран, О. В., Шаран, В. Л., & Пугало, С. В. (2020). ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ІНФОРМАТИКИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 84-88. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1444