СУЧАСНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО АКТОРА

  • Ю. В. Гончаренко Запорізький національний університет
  • Ю. В. Тітов Запорізький національний університет
Ключові слова: сучасний танець, творча особистість, студенти- актори, модерн, джаз, джаз-модерн, джаз-фольк, сценічний характер

Анотація

У статті на основі аналізу педагогічної, психологічної та мистецтвознавчої літератури висвітлюється сутність поняття творчої особистості, розкривається зміст і основні складники творчого потенціалу особистості, що полягають у розвиненому інтелекті, здатному стимулювати особистість до самостійної творчої діяльності, накопичення досвіду, наполегливості й цілеспрямованості творчих дій та інтересів. Зазначається, що засобами сучасного танцю можна стимулювати творчий потенціал особистості майбутнього актора, тому що саме його хореографічна лексика спрямовується на вираження емоцій, почуттів і природної сутності особистості. Закладений у сучасну хореографію танцювальний текст, що ґрунтується на природності рухів і відчуттів, його вільний психофізичний прояв здатний спонукати до творчої дії майбутніх акторів шляхом відтворення їхнього духовного світу через сучасні рухові прояви. Відповідність хореографії та її музичного супроводу сучасним запитам суспільства стимулюватиме у майбутніх акторів мотивацію до творчої діяльності, до створення нового хореографічного твору, а також ініціюватиме розвиток їхньої уяви та фантазії. У роботі виділяються найбільш методично розроблені та доступні для опанування майбутніми акторами напрями сучасного танцю: модерн, джаз, джаз-модерн, джаз- фольк. Введення у зміст навчально-виховного процесу з хореографії майбутніх акторів цих напрямів сучасного танцю з використанням творчих завдань на імпровізаційну дію дозволить майбутнім акторам вільно, природно, невимушено та впевнено почувати себе під час створення художнього образу героя як минулого, так і сучасного століть. Також зазначені напрями сучасного танцю сприятимуть розвитку психофізичного апарату особистості актора, гармонізуючи його внутрішні відчуття та емоції з руховими проявами, розкриваючи та наповнюючи зображувальний образ естетичною пластичністю.

Посилання

1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 375 с. Довідкове видання. URL: https://lib.iitta.gov.ua/106820/1/Гончаренко. Педагогічний словник (1).pdf.
2. Карпенко Н.А. Психологія творчості : навч. посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2016. 156 с. URL: http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/347/1/Карпенко психолог творчості.pdf.
3. Туриніна О.Л. Психологія творчості : навч. посіб. Київ : МАУП, 2007. 160 c. URL: http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/p08_52.pdf.
4. Міщиха Л.П. Психологія творчості. Навчальний посібник. Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. 448 с. URL: http://194.44.152.155/elib/local/sk758535.pdf.
5. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Москва : Искусство, 1991. 200 с.
6. Максименко Григорій Творча особистість та психофізичний апарат. Кіно-Театр. 2007. № 6. URL: https://ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=745
7. Feliksdal Benjamin. Introducing Modern Jazz Dance. Amsterdam: Bekebooks. 2004. 34 p. URL: https://www.academia.edu/9640459/Introducing_Modern_Jazz_Dance.
8. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец: Этапы развития. Метод. Техника. Москва : ИД «Один из лучших», 2004. 414 с., ил. URL: https://nmdshi.uln.muzkult.ru/media/2018/09/17/1217333830/Nikitin_V.Yu_Modern_dzhaz._Etapy_razvitiya._Metod._TeKhnika.pdf.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Гончаренко, Ю. В., & Тітов, Ю. В. (2020). СУЧАСНИЙ ТАНЕЦЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО АКТОРА. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 100-105. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1447