АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕТАПУ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ІЗ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА

  • О. О. Самойленко Національна академія Служби безпеки України
Ключові слова: бакалавр з кібербезпеки, готовність до професійної діяльності, критерій формування готовності, рівень формування готовності, професійна діяльність

Анотація

У статті представлено аналіз результатів констатувального етапу педагогічного експерименту щодо впровадження моделі підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища. Визначена основна мета експерименту – перевірка експериментальної моделі підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища. Зазначено, що проведення експериментальної роботи включало такі послідовні дії: відбір контрольних та експериментальних груп і їх перевірка на однорідність; розроблення методичного інструментарію для оцінювання за критеріями й показниками наявного рівня сформованості знань, умінь, навичок бакалаврів з кібербезпеки, що відображають рівень готовності бакалавра до професійної діяльності; визначення й констатація рівня сформованості готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності в умовах освітньо-цифрового середовища; упровадження авторської моделі й технології підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища; порівняння показників рівня сформованості готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності після впровадження авторських розробок; кількісний і якісний аналіз динаміки розвитку рівня сформованості готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності; узагальнення й висновок про ефективність і результативність запропонованих авторських розроблень, які характеризуються взаємозв’язком залежних і незалежних змінних (методів, засобів навчання й результатів у фіксованих умовах тощо). На основі окреслених критеріїв готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності в умовах освітньо-цифрового середовища (мотиваційний, інтеграційний, діяльнісно-операційний і творчий) і рівнів (початковий, середній, достатній і високий) сформованості готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності здійснювалася перевірка стану готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності в умовах освітньо-цифрового середовища. Отримані результати підлягають педагогічному аналізу.

Посилання

1. Самойленко О.О. Особливості вивчення технічних дисциплін з використанням електронних освітніх ресурсів. Modern Methodology of Science and Education : Proceedings of the International Scientific Conference. 2017. № 2. С. 23–29.
2. Самойленко О.О. Особливості використання технологій дистанційного навчання при підготовці майбутніх фахівців з організації захисту інформації. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики : збірник матеріалів IV Міжнародної інтернет-конференції. Київ, 2017. URL: http://mustez2017.blogspot.com/p/4-4.html (дата звернення: 12.01.2018).
3. Самойленко О.О. Doslidzhennia stanu spryiniattia riznykh typiv navchalnoi informatsii maibutnimy bakalavramy z kiberbezpeky. Innovative Solutions In Modern Science. 2020. № 3 (39). С. 63–72.
4. Самойленко О.О. Doslidzhennia stanu vykorystannia merezhi Internet v protsesi profesiinoi pidhotovky bakalavriv z kiberbezpeky. Innovative Solutions In Modern Science. 2020. № 4 (40). С. 87–96.
5. Самойленко О.О. Doslidzhennia zasobiv navchalnoi informatsii dlia pidhotovky bakalavriv z kiberbezpeky. Innovative Solutions In Modern Science. 2020. № 5 (41). С. 36–45.
6. Самойленко О.О. Дослідження стану використання типів девайсів в процесі професійної підготовки бакалаврів з кібербезпеки. Paradigm of knowledge : Scientific journal. 2020. № 2 (40). С. 5–12.
7. Самойленко О.О. Конструктивна модель підготовки бакалаврів з кібербезпеки в умовах освітньо-цифрового середовища. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». 2020. № 2. С. 102–106.
8. Самойленко О.О. Критерії формування готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності: педагогічний аспект. Impact of modernity on science and practice. Abstracts of XII international scientific and practical conference. Едмонтон, 2020. С. 592–595.
9. Самойленко О.О. Педагогічний аналіз критеріїв, показників та рівнів формування готовності бакалаврів з кібербезпеки до професійної діяльності. Вісник Черкаського національно університету. Серія «Педагогічні науки». 2020. № 1. С. 129–134.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Самойленко, О. О. (2020). АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕТАПУ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ІЗ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 188-194. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1460