ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ АСОЦІАЦІЙ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ

  • М. О. Гладиш Запорізький національний університет
Ключові слова: міжнародна асоціація, міжнародна федерація, соціальна педагогіка, соціально-педагогічна робота, соціальна робота

Анотація

У статті розглянуто міжнародний та український розвиток соціальної роботи і соціальної освіти у ХХІ ст. Проаналізовано діяльність найбільш впливових міжнародних організацій у соціальній сфері та вплив діяльності міжнародних асоціацій на розвиток соціальної роботи та соціальної педагогіки в Україні. Охарактеризовано діяльність міжнародних асоціацій, таких як: Міжнародна рада соціального забезпечення, Міжнародна асоціація шкіл соціальної роботи, Міжнародна федерація соціальних працівників, Європейська асоціація шкіл соціальної роботи. Зазначено, що найбільш впливовою є Міжнародна рада соціального забезпечення, структурні підрозділи якої займаються збором і поширенням інформації, проведенням досліджень соціальних проблем та їх аналізом, підготовкою, проведенням семінарів і конференцій, вживають заходів щодо зміцнення неурядових організацій. Виявлено, що значний вплив на навчання та підготовку фахівців з соціальної роботи в усьому світі здійснює Міжнародна асоціація шкіл соціальної роботи. Асоціація сприяє розвитку освіти в сфері соціальної роботи в усьому світі, розробляє стандарти для підвищення якості освіти в цій галузі, підтримує інтеграційні процеси, інтернаціональний обмін, здійснює спільні дослідження з питань соціальної роботи в освіті. Однією із неурядових організацій, яка впливає на розвиток соціально- педагогічної роботи в Україні, є Європейська асоціація шкіл соціальної роботи. Асоціація об’єднує навчальні заклади (школи, університети, інші вищі навчальні заклади) та здійснюють підготовку фахівців соціальної роботи, сприяє розвитку соціально-педагогічної роботи по всій Європі, розробляє стандарти для підвищення якості соціальної роботи та здійснення освіти її фахівців, заохочує міжнародний обмін, забезпечує форуми для обміну дослідженнями в галузі освітньої діяльності. Розкрито діяльність Міжнародної федерації соціальних працівників, яка здійснює підтримку фахівців соціальної сфери в питаннях створення необхідних умов праці, норм етики, участі у формуванні соціальної політики, освіти майбутніх соціальних працівників. Важливим завданням федерації є удосконалення соціальної роботи як професії, підтримка національних асоціацій у питаннях соціального планування, розширення контактів, обміну досвідом соціальних працівників різних країн.

Посилання

1. Міщик Л.І. Вступ до спеціальності «Соціальна педагогіка» : навчальний посібник / за заг. ред. Л.І. Міщик, О.П. Демченко. Київ : Видавничий дім «Слово», 2013. 328 с.
2. Офіційний сайт Європейської асоціації шкіл соціальної роботи: European Association of Schools of Social Work. URL: www.eassw.org (дата звернення 25.08.2020).
3. Офіційний сайт Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи: International Association of Schools of Social Work. URL: www.iassw-aiets.org (дата звернення 25.08.2020).
4. Офіційний сайт Міжнародної ради соціального забезпечення: International Council on Social Welfare. URL: www.icsw.org (дата звернення 26.08.2020).
5. Офіційний сайт Міжнародної федерації соціальних працівників: International Federation of Social Workers. URL: www.ifsw.org (дата звернення 26.08.2020).
6. Поліщук В.А. Інтеграція як провідна тенденція міжнародного розвитку соціальної роботи і соціальної освіти у ХХІ сторіччі. Психолого-педагогічні науки. № 4. Ніжин, 2012. С. 1-6. URL: irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis…/cgiirbis_64.exe?… (дата звернення 23.08.2020).
7. Ребуха Л. Історичні аспекти становлення професії соціального працівника. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Педагогіка. № 3. Тернопіль, 2017. С. 1–9. URL: nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadped_2017_3_15.pdf (дата звернення 23.08.2020).
8. Соціальна робота в Україні : навч. посіб. / уклад. І.Д. Зверева, О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та ін. За заг. ред.: І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 256 с.
9. International Council on Social Welfare: 80 years of history (1928–2008). Presses de l’EHESP, 2008. 158 p.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Гладиш, М. О. (2020). ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ АСОЦІАЦІЙ НА РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 228-233. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1466