ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ В НИХ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО МАРГІНАЛІЗОВАНИХ ВЕРСТВ СУСПІЛЬСТВА В СИСТЕМІ ОСВІТИ

  • Л. О. Петриченко КP «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Ключові слова: правове виховання, майбутні вчителі, толерантність, маргіналізовані верстви населення

Анотація

У статті висвітлюється проблема підвищення рівня толерантності сучасного суспільства до маргіналізованих верств населення шляхом організації правового виховання майбутніх вчителів у системі ЗВО. Мета статті полягає в теоретико-емпіричному вивченні проблеми правового виховання майбутніх вчителів як основи формування в них толерантного ставлення до маргіналізованих верств суспільства в системі освіти, визначенні стану сформованості готовності до толерантної взаємодії майбутніх учителів у ЗВО. Явище толерантності розглянуто як чесноту правового суспільства, що розкривається у праві всіх його членів бути різними на засадах взаємодії та взаєморозуміння. Проаналізовано низку важливих кроків до встановлення правових основ толерантних відносин у різних сферах українського суспільства, що ґрунтується на визнанні прав і свобод як найвищої людської цінності та є пріоритетом у питаннях захисту людської гідності й недоторканості. Проведено педагогічну діагностику реального рівня готовності студентів до толерантної взаємодії ЗВО, для чого розроблено відповідну критеріальну базу, визначено якісний та кількісний склад учасників експерименту, складено методику проведення констатувального експерименту. Дослідження проведено в Комунальному закладі «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради упродовж 2019‒2020 н.р. Загальна вибіркова кількість учасників у нашому дослідженні становила 107 осіб – студентів 2‒3 курсів різних факультетів академії. Виявлено, що високий рівень здатності до толерантної взаємодії, що передбачає позитивне ставлення до себе й до іншого, розуміння сутності прав людини, виявлено в небагатьох студентів і студенток – 22,4%, більшість (57,9%) виявили середній рівень здатності до толерантної взаємодії, що передбачає адекватну самооцінку, критичність до себе, але вибіркове ставлення до оточуючих. Певна кількість студентів (19,7%) продемонструвала низький рівень здатності до толерантної взаємодії, що виражалося у сформованому стереотипному мисленні щодо маргіналізованих категорій населення. Причиною цього визначена відсутність системи правового виховання майбутніх фахівців, що забезпечує формування в них свідомого ставлення до толерантної взаємодії в освітньому середовищі.

Посилання

1. Педагогічний словник / за ред. дійсного члена АПН України М.Д. Ярмаченка. Київ : Педагогічна думка, 2001. 514 с.
2. Соціолого-педагогічний словник / за ред. В.В. Радула. Київ : «ЕксОб», 2004. 304 с.
3. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. В. Бусел. Київ : Ірпінь : ВТФ „Перун”, 2004. 1440 с.
4. Лекторский В.А. О толерантности. Философские науки. 1997. № 3–4. С. 14–19.
5. Добровіцька О.О. Підготовка майбутніх соціальних працівників до толерантної взаємодії в умовах інклюзивного середовища : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Слов’янськ, 2019. 304 с.
6. На пути к толерантному сознанию / отв. ред. А.. Асмолов. Москва : Смысл, 2000. 255 с.
Опубліковано
2020-10-21
Як цитувати
Петриченко, Л. О. (2020). ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ В НИХ ТОЛЕРАНТНОГО СТАВЛЕННЯ ДО МАРГІНАЛІЗОВАНИХ ВЕРСТВ СУСПІЛЬСТВА В СИСТЕМІ ОСВІТИ. Педагогічні науки: теорія та практика, (1), 284-288. вилучено із http://journalsofznu.zp.ua/index.php/pedagogics/article/view/1474